M’han acomiadat amb un pacte de recontractació pel coronavirus

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

M’han acomiadat amb un pacte de recontractació pel coronavirus

La crisi de virus Covid-19 està suposant un xoc important a l’economia. Tot i que encara ha no hi ha hagut temps perquè l’economia productiva es ressenti en la seva totalitat, moltes empreses ja han començat a prendre mesures de forma preventiva.

Despedido-recontratración-coronavirus

Davant d’això no han estat poques les empreses que han proposat als treballadors un acomiadament amb un pacte privat de readmissió en cas que l’Autoritat Laboral no els accepti la força major de l’ERTO, és a dir, l’empresa procedeix a un acomiadament, però es compromet en un futur a readmetre el treballador, mitjançant un pacte privat. És això vàlid?

La resposta a aquesta pregunta és clara: NO

No hi ha cap legislació que empari aquesta pràctica i, de fet, es podria arribar a considerar un frau de llei. Quan una empresa acomiada un treballador, la relació laboral arriba a la seva fi i l’única opció que tindria un treballador per defensar els seus drets, és demanar.

Un cop aclarit aquest punt, vegem detalladament els efectes que té un acomiadament i per què no és recomanable d’esperar una recontractació:

Es dona per liquidada la relació laboral:

L’acomiadament implica que la relació arriba al final. El treballador ja no ha d’obeir les ordres organitzatives ni laborals de l’empresari i l’empresari no ha de abonar el salari.

Es perd l’antiguitat i la resta de drets adquirits: A l’acabar la relació laboral, qualsevol vincle de drets que unís a el treballador amb l’empresari desapareix, així doncs, ni els plusos salarials adquirits com a condició més beneficiosa, ni l’antiguitat, ni els drets horaris ni cap altre element de la relació laboral anterior es manté al llarg de el temps. La relació entre el treballador i l’empresari desapareix, partint de zero de nou en cas de tornar a ser contractat per la mateixa empresa.

A efectes pràctics això té moltes més implicacions de les que podria semblar a primera vista. La més òbvia és, per descomptat, que un possible nou contracte no implicaria necessàriament la mateixa percepció salarial ni les mateixes condicions, perdent els drets de promoció i mobilitat laboral que s’adquireixen amb el temps en una empresa.

No obstant això, el que podria comportar més dificultats per al treballador és la pèrdua de l’antiguitat. En el transcurs del dia a dia de la relació laboral, l’antiguitat pot no tenir una rellevància massa significativa. Això no obstant, l’antiguitat dota d’una protecció qualificada als treballadors davant d’una possible situació de rescissió de l’contracte laboral. L’antiguitat és determinant per concretar la indemnització que un empresari ha d’abonar a un treballador en cas que un acomiadament sigui considerat improcedent. Així doncs, si es perd l’antiguitat, en el moment d’una futura recontractació, a l’empresari li sortiria realment barat optar per acomiadar el treballador recontratado.

COMENÇA A COMPUTAR EL TERMINI PER A INTERPOSAR DEMANDA

Quan la relació laboral s’extingeix per voluntat de l’empresari, el treballador té una opció de defensar els seus drets davant dels tribunals. Això, però, no ho pot fer sempre i té un termini de 20 dies hàbils que comencen a computar el dia després de la data d’efectes de l’acomiadament. Si no es presenta la demanda en aquest període, el treballador perdrà l’acció, és a dir no podrà reclamar.

En el cas concret que estem tractant, el fet que l’empresa ofereixi als treballadors la possibilitat de ser recontractats en el futur, pot desincentivar les persones acomiadades a no reclamar i això podria comportar, per als treballadors afectats, la pèrdua de l’acció . D’aquesta manera ens adonem que aquest pacte de readmissió podria ser un regal enverinat, en cas que el treballador no presenti demanda i l’empresa no ho readmeti, ja que no es podria reclamar per l’acomiadament.

NO ES TÉ DRET A AL COBRAMENT DE L’ATUR A LES CONDICIONS D’EXCEPCIONALITAT PEL CORONAVIRUS

El Govern espanyol ha aprovat un decret en el qual es concreten algunes mesures per pal·liar els efectes de la crisi econòmica causada pel Covid-19. Entre aquestes, s’inclou el cobrament de la prestació per desocupació, encara que no es compleixin els requisits necessaris de cotització i sense que computi com cobrat a l’efecte de futures cotitzacions. Això s’ofereix als treballadors afectats per un ERTO causat pel Coronavirus.

Un treballador afectat per un acomiadament amb pacte privat de readmissió no podria cedir a aquest tipus de prestació excepcional, ja que no està contemplat pel ReIal Decreto  publicat pel Govern arran de la crisi del coronavirus.

Així doncs, si l’empresa ofereix aquesta opció, la millor opció seria intentar convèncer l’empresari perquè realitzi un ERTO per causes organitzatives, productives o econòmiques, per poder accedir a la prestació especial d’atur. En cas que l’empresa persisteixi en realitzar un acomiadament amb un pacte privat de readmissió, la millor opció que tenen els treballadors és demanar ja que, segons les circumstàncies, podríem arribar a ser readmesos en les mateixes condicions i mantenint tots els drets adquirits, incloent l’antiguitat.

També et pot interessar
Coronavirus, 10 preguntes sobre el treball freqüents

O el nostre vídeo de canal de Youtube titulat “ERTE i ERO per coronavius: Suspensió de sou i feina”.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés