Coronavirus, 10 preguntes freqüents sobre el treball

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Donen resposta en aquest post a les preguntes més habituals en matèria laboral davant la crisi de l’coronavirus.

Preguntas-coronavirus

1.Estic de baixa a causa del Coronavirus. Quina és la meva situació?

La teva situació és l’assimilada a un accident laboral a efectes del cobrament de la prestació de la Seguretat Social, és a dir un 75% del teu salari. Això és així tant si t’has contagiat, com si estàs en quarantena per contacte amb algun malalt de coronavirus. T’expliquem els detalls en aquest article:

Cobrar salari durant el coronavirus

2. Tinc els símptomes, però no em donen la baixa perquè el centre mèdic està col·lapsat. Què faig?

L’emissió de baixes per coronavirus es pot realitzar per via telefònica. Així doncs, truca al telèfon d’atenció mèdica que cada comunitat autònoma té habilitat a aquest efecte. El trobaràs en aquest listat. Tingues paciència, perquè les línies estan col·lapsades.

3. Em poden acomiadar per tenir el coronavirus?


Una empresa mai pot acomiadar un treballador amb motiu d’una baixa mèdica. Aquest tampoc és el cas, evidentment. L’acomiadament es podria considerar improcedent o fins i tot nul. Tots els detalls sobre aquest tema, els pots trobar aquí:

4. Em pot obligar l’empresa a realitzar teletreball?


No. El teletreball sempre ha de ser consensuat i ha de constar per escrit. De tota manera, en cas que ho acordem, és l’empresa qui ha de posar tots els mitjans possibles perquè el treballador pugui treballar a distància.
Tots els dubtes sobre el teletreball els pots trobar en aquest article:

5. Puc negar-me a acudir al meu lloc de treball per por de contagi de coronavirus?


La resposta ràpida és no. Una falta d’assistència no està justificada per la por a el contagi. No obstant això, s’ha de recordar que la llei permet als treballadors abandonar el lloc de treball en cas de perill greu, imminent i inevitable.
T’expliquem les circumstàncies d’aquesta regulació en aquest article:

6. L’empresa em pot obligar a agafar vacances?


No rotund. Ni vacances ni dies personals. L’empresa no té aquesta capacitat d’organització i els treballadors han de conèixer amb més antelació els dies que faran vacances.

7. L’empresa està obligada a proporcionar-me les mesures de protecció de l’coronavirus?


Sí. D’acord amb la Llei de Prevenció de Riscos laborals, les empreses han de proporcionar els mitjans necessaris per prevenir qualsevol contagi.

8.Mis fills es queden sols si vaig a treballar Hi ha alguna possibilitat d’exigir el teletreball?


Davant d’això tenim algunes opcions. En primer lloc, podem sol·licitar a l’empresa que ens adapti la jornada laboral per raons de conciliació de la vida laboral i familiar. L’empresa es podria negar, però només si exposa una raó justificada. Així, podríem acordar amb l’empresa el teletreball, un nou horari que s’adapti millor a les nostres necessitats de cura o el canvi de torn, per exemple.
També podríem sol·licitar una reducció de jornada, que pot arribar fins a un màxim de l’50% de la jornada laboral. Això suposarà una reducció de salari proporcional a la reducció de jornada

9. Què puc fer si m’han suspès el contracte?


Els efectes d’un ERO temporal (ERTE) són els mateixos que els d’un acomiadament, però, com el nom indica, de forma provisional; així doncs, el treballador té dret a atur o podrem buscar una altra feina.
No obstant això, els expedients de regulació d’ocupació són denunciables davant els tribunals per aquells treballadors que estiguin afectats. Pots conèixer més sobre els ERTEs en aquest article.

10. Què puc fer si m’han acomiadat a causa de l’coronavirus?


Moltes empreses estan acomiadant persones per la baixada d’ingressos que està suposant el coronavirus. La realitat és que un acomiadament ha d’estar prou justificat per part de l’empresa i, en molts casos, encara no ha passat prou temps com per tenir una raó de pes per a procedir a aquests acomiadaments.
Moltes empreses realitzen aquests acomiadaments garantint la recontractació a futur. No obstant això, no hi ha cap figura legal en l’àmbit laboral que obligui a l’empresa a recontractar a un treballador, excepte la sentència judicial que declari nul l’acomiadament. Per tant, la millor opció és demanar.

Fontelles Advocats és un despatx d’advocats a Barcelona especialitzats en dret laboral.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés