Objectius de la Seguretat Social

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Bé sabem que, una de les funcions de l’Estat és procurar la protecció i el benestar social dels seus ciutadans, ja que en això consisteix un Estat Social. Precisament, per aconseguir un benestar comú, es crea una institució com és la Seguretat Social per vetllar i gestionar aquells serveis socials i econòmics destinats als ciutadans. Habitualment, la Seguretat Social s’identifica mitjançant prestacions destinades als treballadors i assistència mèdica pública. No obstant això, només és una part en el que contribueix com a organisme i és per això pel que volem definir breument quins són els objectius de la Seguretat Social en el seu àmbit d’actuació dins la nostra societat.

Seguridad-Social-web

Principals actuacions de la Seguretat Social

La Seguretat Social es podria definir breument com un sistema de protecció social que, a través d’una sèrie de mesures socials públiques, pretén cobrir aquelles necessitats comunes en una societat, com ara salut, vellesa i discapacitat.

Per gestionar una cobertura social proporcionada a tots els seus membres, les principals actuacions de la Seguretat Social són:

  • Com a entitat gestora, administrar els fons públics destinats als serveis socials públics que posa a disposició l’Estat per als seus ciutadans.
  • Com assegurança social, s’encarrega d’atorgar els diferents beneficis i prestacions econòmiques que preveu la Seguretat Social en funció d’un període de contribucions en un determinat règim que s’exigeix ​​com a treballador o professional, conegudes com a prestacions contributives), sent el cas de les pensions de jubilació, incapacitat permanent i mort amb prestacions a favor dels familiars com ara orfandat i viduïtat. També s’encarrega d’indemnitzar aquelles situacions on el treballador ha patit una malaltia o accident derivada del desenvolupament del seu treball.
  • També s’encarrega de mantenir el nivell d’ingressos mitjançant subsidis i pensions, així com protegir a aquelles persones que, per una sèrie de condicions exigides, es troben en un risc social o manca de recursos, com és en cas d’atur, jubilació, protecció familiar o discapacitat. Són conegudes com a prestacions no contributives que, encara que no s’hagi cotitzat o no hagin arribat al temps exigit de cotització, tenen beneficis per la seva situació de precarietat.
  • A més de determinar les prestacions econòmiques, també s’encarrega de gestionar aquells serveis públics necessaris, proveïts per les administracions públiques que conformen la Seguretat Social. En aquest sentit, ens referiríem a l’assistència mèdica, prestacions farmacèutiques i treball social. En determinats països, els serveis públics també comporten facilitar la seguretat dels ciutadans de tenir a disposició els mínims essencials que es requereixen per a una vida digna com ara el menjar, l’educació i aquells cures mèdiques que són bàsics.
  • Cal tenir en compte que la relació jurídica que existeix entre la Seguretat Social i els ciutadans no només corresponen les obligacions de protecció a aquesta institució, sinó que el ciutadà també està obligat a realitzar determinats actes depenent de la posició en què es trobi com a empresari , treballador o beneficiari d’una prestació.

Per tenir accés a aquestes prestacions, una de les obligacions més bàsiques són l’afiliació a la Seguretat Social, que consisteix en donar-se d’alta al sistema per determinar els responsables de la seva cotització i determinar el dret que està generant gràcies a la seva contribució al sistema.

A més, la Seguretat Social es finança principalment a través del mecanisme de la cotització que varia segons diferents règims classificats sobre la base de la professió del treballador. Una altra de les obligacions del ciutadà, per tant, és la d’aportar una quota per part de l’empresari com a responsable del treballador en actiu per compte d’altri o, bé, per part del treballador autònom que haurà ingressar-el mateix.

Qualsevol dubte, consulta o reclamació relacionada amb les prestacions econòmiques que facilita la Seguretat Social als treballadors, no dubtis a assessorar-te legalment. Al despatx FONTELLES ADVOCATS, trobarà advocats laboralistes especialitzats a la seva disposició que li assessoraran i vetllaran pels seus interessos davant la Seguretat Social.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés