L’empresa m’ha suspès de sou i feina pel coronavirus: ERO i ERTO

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

La situació de crisi i histèria causada per la malaltia pel nou coronavirus (COVID-19) ha provocat que moltes empreses es plantegin suspendre de sou i feina de manera temporal a la plantilla, davant aquesta situació ¿què han de saber els treballadors?

ERE-ERTE_empresas_coronavirus

SITUACIÓ DELS TREBALLADORS DAVANT UNA SUSPENSIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ I SOU

La suspensió de sou i feina té els mateixos efectes per a un treballador que un acomiadament però de forma temporal.

Això suposa que, en primer lloc, els treballadors deixaran de percebre el salari i no podran acudir al seu lloc de treball durant un període de temps. Aquest període de temps ho decideix l’empresa, ja que la llei no proposa cap limitació temporal, ara, podem esperar que es durin aproximadament el temps que es calcula que durarà, perquè si no, no estaria justificat.

Així doncs, davant d’aquesta situació, què hem de saber si som treballadors:

-Es té dret a la prestació per desocupació. Sempre que es compleixin els requisits necessaris per a això, els treballadors tindran dret a cobrar l’atur.

-Es pot buscar una altra feina. Durant el temps que estiguem suspesos de feina i sou, és possible treballar en una empresa diferent, sempre que tornem al nostre lloc de treball quan acabem. En cas de no tornar, es consideraria baixa voluntària, encara que si la nova ocupació agrada més, no hauria de ser un problema.

-Durant la suspensió no es generen pagues extres ni vacances. D’aquesta manera, quan ens reincorporem, només podrem gaudir les vacances generades amb anterioritat a la mesura i la paga extra serà considerablement menor.

-No correspon cap tipus d’indemnització. Recordem que la suspensió no és un acomiadament, és simplement això, una aturada momentània, així doncs no es regeix per la mateixa lògica que un acomiadament. Això es podria donar en el cas que l’ERO temporal es convertís en un ERO, però en el cas de l’coronavirus, l’ERO seria molt més difícil de justificar per part de l’ocupador.

-L’empresa està obligada a seguir cotitzant a la Seguretat Social pel cent per cent de la quota empresarial, qüestió important a tenir en compte a l’efecte de futures prestacions.

-Es conserva l’antiguitat, així doncs, en cas d’indemnització es comptaria l’antiguitat existent i no es podria deixar de cobrar els plusos d’antiguitat.

NO PODEN FER RES ELS TREBALLADORS DAVANT AQUESTS ETS TEMPORALS?

La fórmula que utilitzen les empreses per suspendre als treballadors de sou i feina són els EROs temporals i aquests estan sotmesos a una regulació molt estricta per la llei, així que els expedients de regulació d’ocupació temporals no es poden prendre a la lleugera.

En el cas del coronavirus, la majoria de les empreses utilitzaran la fórmula de la força major, perquè d’aquesta manera no necessitaran passar pel període de consultes i només es requereix de l’aprovació de l’autoritat laboral.

Tanmateix, això no vol dir que sigui una situació recurrible davant els tribunals. En cas que es demani, serà un jutge qui determini si existeix realment justificació per l’ERO temporal,, sent obligat l’empresari a abonar els salaris deixats de percebre en cas que s’entengui injustificat.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés