Com denunciar una empresa i on anar?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Com denunciar una empresa i on anar?

Aquesta pregunta és freqüent per a la majoria dels treballadors. Quan s’observa dins de l’empresa que hi ha irregularitats laborals comeses amb el mateix treballador, o bé amb altres companys de treball, no se sap com actuar. Pot ser pel desconeixement de les accions i les autoritats que té a la seva disposició, o bé, simplement, per por de perdre el lloc de treball i no voler informar-se sobre la protecció i els drets que l’emparen.

En aquesta ocasió, volem respondre a aquesta pregunta tan usual i important, exposant les quatre vies principals que es poden utilitzar per un treballador per accionar en contra de les infraccions i fraus laborals de l’empresa.

Denunciar-a-una-empresa

Comunicació als representants dels treballadors dins de l’empresa

Els treballadors tenen en compte poques vegades aquest tipus d’acció. No obstant això, en aquests casos, la presència dels representants dels treballadors en una empresa cobra especial rellevància, ja que la seva funció principal és controlar que es compleixin els drets i obligacions laborals dels treballadors. A més, la majoria de les vegades, compten amb el suport dels sindicats, els quals poden posar en marxa un altre tipus d’actuacions per denunciar les infraccions.

La comunicació davant aquests organismes representatius dins de l’empresa és una fórmula de deixar constància de l’incompliment empresarial dins de centre de treball. Els òrgans als quals s’ha de comunicar aquesta situació irregular són a el comitè d’empresa, als delegats sindicals i els delegats d’empresa.

Un cop es vagi a la representació legal dels treballadors, ells s’encarregaran d’advertir sobre les irregularitats i d’arribar a una solució dins de l’organització interna de l’empresa.

Denúncia anònima dins de la bústia de lluita contra el frau de l’Ministeri d’Ocupació

Recentment, s’ha posat a disposició dels ciutadans un mecanisme de denúncia anònima per a aquells supòsits en què s’han observat frau laboral en una empresa, o bé, quan és el perjudicat directe de l’incompliment empresarial qui vol denunciar amb seguretat i de forma anònima .

Aquest tipus de denúncies es presenten mitjançant una espècie de bústia virtual, a el qual es té accés a través de la pàgina web de l’Ministeri d’Ocupació, i que es dirigeixen anònimament a la Inspecció de Treball i de Seguretat Social. Aquest organisme s’encarrega d’analitzar les infraccions laborals, de Seguretat Social o de prevenció de riscos laborals que ha comès l’empresa en qüestió. Si cal, la Inspecció posarà els mecanismes que té a la seva disposició per sancionar o impedir que continuï la conducta fraudulenta.

Cal tenir en compte que, si es decideix denunciar anònimament mitjançant aquest mecanisme, suposa un desavantatge per al treballador perquè no podrà tenir un seguiment de les actuacions que s’estan realitzant o, fins i tot, la seva denúncia pot no posar en marxa cap tipus de mecanisme administratiu.

Denúncia davant la Inspecció de Treball i de Seguretat Social.

També es pot presentar directament la denúncia davant l’organisme inspector. El mètode per a presentar la denúncia pot ser presencialment, per correu postal o a través d’Internet.

La Inspecció de Treball i de Seguretat Social és un organisme administratiu que serveix per a garantir el compliment de la normativa laboral i social per part dels empresaris i treballadors.

Una de les formes per fer que la Inspecció de Treball actuï davant d’una infracció legal de qualsevol matèria laboral, és a través de la denúncia directa de qualsevol ciutadà, sense necessitat que sigui el propi treballador. La Inspecció també pot actuar per iniciativa pròpia o per sol·licitud d’altres organismes administratius i judicials.

Si es presenta una denúncia davant la Inspecció de Treball, aquesta no pot ser anònima com succeeix amb la bústia virtual, sinó que aquí la persona interessada a denunciar ha d’identificar-per comunicar-li les actuacions inspectores i l’emissió d’informe. Tot i així, encara es garanteix l’anonimat, ja que l’empresari no coneixerà sobre la identitat de denunciant pel deure de secret que tenen els inspectors i funcionaris d’aquest organisme.

En la denúncia ha de constar les dades personals de l’denunciant, la descripció dels fets il·lícits, quan es van produir i sobre la identificació de l’empresa i dels responsables. Al costat de la denúncia, també pot afegir qualsevol tipus de documentació que es consideri oportuna per provar els fets denunciats. Un cop es presenti la denúncia, la Inspecció podrà analitzar i actuar sobre aquests incompliments, sent notificat el denunciant sobre les actuacions inspectores.

Demanda per via judicial

Com a últim recurs, l’interessat sempre es pot acudir als jutjats i tribunals per reclamar a través d’una demanda. En matèria laboral, l’organisme judicial competent per conèixer en primera instància sobre aquests assumptes són els jutjats socials.

Per presentar una papereta de conciliació, com a fase prèvia a la fase judicial, i una demanda en l’àmbit laboral, no s’exigeix ​​la presència d’un advocat. Sempre és recomanable recórrer a l’assistència d’un advocat o graduat social com a professionals jurídics perquè el procediment judicial s’iniciï adequadament i pugui arribar fins al resultat final d’una sentència sense cap problema.

Abans d’emprendre qualsevol tipus d’acció legal, és aconsellable assessorar-se legalment amb un advocat especialitzat en la matèria, ja que és l’únic professional que podrà analitzar el teu cas i aconsellar-te, des del principi, quin és el procediment adequat per a denunciar-ho.

Si tens una consulta sobre els teus drets o necessites un advocat per denunciar una infracció laboral, no dubtis a contactar-nos. En FONTELLES ADVOCATS, som advocats laboralistes que podem assessorar-te i defensar els teus interessos com a treballador.

En aquest article de la nostra web sabràs també com denunciar un caso d’assetjament.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés