Jubilació anticipada per desocupació

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Coneix més sobre la jubilació anticipada per desocupació

Jubilación anticipada per desocupació

A Espanya, l’edat legal de jubilació va en augment, encara que actualment, són els 65 anys si s’acredita un període de 38 anys i 6 mesos cotitzats, i es preveu que més endavant augmenti en 67 anys. Per aconseguir accedir a l’anhelada jubilació i la seva pensió, el treballador s’ha de mantenir en actiu dins el difícil mercat laboral fins a la data en què compleixi l’edat i els requisits. No obstant això, hi ha la possibilitat d’una jubilació anticipada per atur, i volem comentar en aquest article com accedir-hi.
La jubilació anticipada per desocupació és un dels règims especials que existeixen dins de la jubilació com a causa que posa fi a la vida laboral d’un treballador. Per tenir accés a la mateixa, el treballador en qüestió ha de trobar-se dins de la forquilla d’edat a partir dels 61 anys en endavant, així com en situació d’atur.

A més, la jubilació anticipada per desocupació és obligatòria si es compleixen uns requisits establerts legalment, ja que normalment es rep una carta procedent de la Seguretat Social on se li indica que ha de procedir a la seva jubilació. Els requisits que es tenen en consideració per saber qui pot jubilar-se anticipadament o no en situació d’atur, també són els exigits per obtenir la corresponent pensió contributiva, sent els següents:
1. Tenir 61 anys complerts en endavant i constar com a desocupat.
2. Acreditar cotitzats 33 anys a la Seguretat Social.
3. La causa de baixa laboral que ha causat la desocupació ha de ser com a conseqüència de:
– Acomiadament col·lectiu
– Acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció
– Extinció del contracte de treball per resolució d’un Jutjat del Mercantil, a causa de que l’empresa es troba en concurs.
– Mort, jubilació o incapacitat de l’empresari
– Força major
– Extinció del contracte com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere

Què passa si no es compleixen els requisits per dur a terme la jubilació anticipada?

Si no es compleixen els requisits íntegrament i les causes taxades per les quals el treballador es troba en atur, llavors només es podrà finalitzar com a treballador mitjançant una jubilació anticipada normal, la qual, a part de complir uns determinats requisits de cotització, actualment ha de ser des dels 63 anys de forma voluntària, i es preveu que arribi fins als 65 anys per a l’any 2027.
Hem de tenir en compte que la pèrdua d’ocupació impacta en la pensió de jubilació, però no varia la seva cotització a la Seguretat Social. Si es percep una prestació per desocupació per ser treballador per compte d’altri o cessament de l’activitat en cas de ser treballador autònom, seguirà cotitzant per a la seva jubilació per part d’institucions públiques com el SEPE, i només tindrà incidència la desocupació en la cotització si es acaba el subsidi per desocupació. Aquesta cotització en situació d’atur es durà a terme amb aquells treballadors majors de 55 anys, estenent-se el subsidi fins que el treballador arribi a l’edat permesa per accedir a qualsevol modalitat de jubilació.

Un cop s’ha arribat a la jubilació anticipada per atur per complir els requisits, comporta que l’aturat passi a percebre un subsidi d’atur a una pensió contributiva de jubilació, que sol ser més gran en quantia. No obstant això, hem de tenir en compte un efecte negatiu i és que, com a conseqüència, la jubilació anticipada per desocupació comporta que es vegi reduït un percentatge de la pensió de jubilació que en teoria tindria dret a percebre i és a causa que s’aplicarien els coneguts com “coeficients reductors” que depenen dels anys cotitzats. Aquesta reducció respon al fet que l’aturat encara no està en l’edat legal dels 65 anys.

Davant d’un jubilació anticipada, consulta amb especialistes

Donat a la dificultat de comprensió i la burocràcia del sistema de la Seguretat Social, quan ens plantegem una jubilació anticipada, és recomanable prèviament consultar a especialistes i assessorar legalment, sobretot en relació amb la pensió que es percep. Des FONTELLES ADVOCATS, podem assessorar-te com a advocats laboralistes en qualsevol dubte o consulta sobre la teva jubilació anticipada en qualsevol de les seves modalitats.

Tens dubtes sobre la jubilació anticipada per desocupació, en aquest article de Fontelles Advocats també comentem el període de la base reguladora.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés