Em renya el meu cap davant de tots i em grava, pot?

Em renya el meu cap davant de tots i em grava, pot?

regana jefe

 

Quan un superior amonesta al seu empleat per una qüestió de treball que no s’ha realitzat correctament, és una situació normal que entra dins de les competències de direcció i l’organització reconegudes a l’empresa.
No obstant això, quan renyar té un altre objectiu diferent al de generar una crítica per millorar la seva feina, sinó que la finalitat és ridiculitzar al treballador enfront de tots els seus companys i gravar-, no pot entendre que aquesta conducta sigui legítima. Per tant, la resposta a aquesta pregunta és negativa i pot comportar una sèrie de conseqüències legals.

Conseqüències legals si et renya teu cap

Primer, hem d’observar si aquesta conducta ofensiva o altres similars es reiteren amb el treballador en altres ocasions i de forma contínua. Sobre quin tipus d’actes s’entenen com a assetjament laboral, és un tema que hem desenvolupat al llarg del nostre Blog. Si hi ha una continuïtat de la fustigació, hauríem de valorar la possibilitat que ens trobem davant d’un supòsit d’assetjament laboral, o també conegut com “mobbing”. L’assetjament laboral són un seguit d’actuacions contínues que, en conjunt, comporten un tracte hostil cap al treballador, provocant-li a la llarga una sèrie d’afeccions professionals i psicològiques. En aquests casos, és recomanable posar-se en mans d’un advocat especialitzat com més aviat millor.
Vulneració al dret del treballador

D’altra banda, estaríem davant una vulneració del dret fonamental a la intimitat i imatge del treballador emparat per l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, ja que existeixen unes gravacions d’imatge efectuades de forma sorprenent i sense el consentiment de l’afectat. Sense perjudici que hi hagi assetjament laboral i es reclami com a tal, igualment, sempre es podria sol·licitar la tutela de drets fonamentals justificada en la intimitat i imatge del treballador.

A més, no només podria comportar possibles conseqüències en l’àmbit laboral, sinó que també podríem estar davant una responsabilitat penal per al responsable de l’enregistrament; també suposaria una transgressió a la protecció de dades del treballador, ja que la imatge està entesa com una dada de caràcter personal, la intromissió pot comportar conseqüències administratives.

Enregistraments de la imatge del treballador

En relació amb els enregistraments d’imatge del treballador, seria diferent si fossin extretes des d’una càmera de videovigilància de l’empresa, encara que aquesta qüestió també suscita debat com ja hem comentat en altres ocasions. No obstant això, independentment del suport que s’ha utilitzat, no es poden utilitzar gravacions amb finalitats alienes a demostrar un incompliment del contracte de treball.
Encara que hàgim exposat els possibles efectes legals que podria comportar aquesta actuació, sempre és millor consultar a un advocat, qui ens assessorarà adequadament i podrà indicar-nos quines accions tenim al nostre abast. Des FONTELLES ADVOCATS, estem a la teva disposició per a qualsevol consulta.

 

Si t’has quedat amb dubtes, pots consultar aquest altre post sobre si em poden grabar a la feina

Resumen
Me regaña mi jefe enfrente de todos y me graba, ¿puede?
Nombre del artículo
Me regaña mi jefe enfrente de todos y me graba, ¿puede?
Descripción
Me regaña mi jefe enfrente de todos y me graba, ¿puede? Sí, pero veremos en este post del bufete Fontelles Advocats hasta qué límites.
Autor
Editor
https://fontelles.com
Logo del editor

Leave a Reply