El teletreball durant el coronavirus

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Davant la crisi sanitària per la qual està passant el nostre país, moltes empreses han optat per incorporar el teletreball com a eina per assegurar el desenvolupament de l’empresa mentre duri la pandèmia de l’coronavirus. Davant d’aquesta situació, molts treballadors es pregunten quins són els seus drets i en quina posició davant l’empresari els deixa aquesta sèrie de mesures.

Teletrabajo-Coronavirus

Pot obligar-me l’empresa a fer teletreball durant la pandèmia de coronavirus?

La resposta a aquesta pregunta és no. Per ara, i mentre el govern no aprovi cap normativa d’emergència referent a el teletreball, aquest ha de ser acordat entre l’empresa i el treballador. Així doncs, l’empresa sempre ha de permetre als treballadors assistir al seu centre de treball si al principi el contracte de treball no preveia la possibilitat de el teletreball.

No obstant això, atenent a l’excepcionalitat de la situació actual, és fàcil preveure que les dues parts estaran fàcilment d’acord en treballar de forma remota. Així, l’acord que prevegi el teletreball ha de constar com escrit, com un nou contracte de treball o com a annex a l’contracte de treball.

Quins drets tinc com a treballador?

En general els drets són els mateixos que els que tenien anteriorment, és a dir tenen dret a la mateixa percepció salarial que obtenien anteriorment i es podran seguir exercint els drets de representació que ostentaven anteriorment. D’aquesta forma, per exemple, si es donés el cas d’un període de consultes destinat a un ERTO, els treballadors en règim de teletreball que siguin representants dels treballadors tindran el dret a participar en aquest.

És evident, encara que no està de menys recalcar que les condicions horàries, així com els dies de descans no varien, malgrat que la situació sigui de teletreball. L’empresari hauria de posar els mitjans necessaris per poder establir un control horari i així complir amb la legalitat.

D’altra banda, és important recalcar que és l’empresari qui ha de proveir a l’treballador dels mitjans necessaris per realitzar les seves tasques, no podent suposar el treball a distància un cost addicional per al treballador. Llavors, tant mitjans informàtics, com programes necessaris o qualsevol altra eina precisa per a la realització de les funcions, ha de ser posada a disposició dels treballadors per l’empresa.

Finalment, els treballadors en situació de teletreball, se’ls haurà d’oferir la formació i les eines necessàries en matèria de prevenció de riscos laborals.

Puc imposar a l’empresa el teletreball per por de contagi?

De nou, la resposta és no, a priori. Com ja hem esmentat, el teletreball hauria d’estar acordat entre l’empresari i el treballador. Així doncs, un treballador no podria decidir unilateralment que treballarà des de casa.

Ara bé, la Llei de Prevenció de Riscos Laborales  preveu que es pugui abandonar el lloc de treball en cas de perill greu, imminent i inevitable.

Això suposa que podem no anar a treballar?

Així que, aquest precepte legal s’interpreta de manera molt restrictiva i només es concedeix en casos on el perill és molt evident, no quan hi ha un risc en abstracte. La veritat és que s’hauria d’analitzar cas a cas les mesures de seguretat existents i el risc real que hi ha en cada cas. Però com més factors de risc existeixin (falta d’espai de seguretat, altres persones contagiades a l’empresa, falta de disposició de material de prevenció de riscos, etc.) més possible serà l’aplicació d’aquest article.

D’altra banda, s’ha de recalcar que, en el cas que el treballador s’hagués excedit en l’aplicació d’aquest precepte, o hagués obrat de mala fe, aquesta actitud és sancionable, de manera que, el més recomanable és intentar sempre una sortida acordada amb l’empresa.

Puc sol·licitar el teletreball per no deixar sols als meus fills?

Una altra situació bastant habitual aquests dies, a causa de el tancament de les escoles és la incapacitat de conciliar la cura dels nostres descendents amb la vida laboral. La llei també empara aquestes situacions.

Els treballadors poden sol·licitar l’adopció de l’teletreball per a la conciliació de la vida laboral i familiar a les empreses i aquestes només es podran negar a això de manera justificada. En el cas que ens semblés que la justificació empresarial no ha estat suficient, la decisió de l’empresa sempre serà impugnable davant els tribunals.

Una última opció per pal·liar aquesta situació seria la sol·licitud de reducció de jornada per guarda de menors. Aquesta última sol·licitud, l’empresa no la podria denegar en cap cas, tot i que hem de ser conscient que en cas de sol·licitar una reducció de la jornada laboral, veurem el nostre sou reduït en proporció del que deixem de treballar.

T’han suspès de sou i feina durant el coronavirus? mira aquest article que et resoldrà els dubtes.

ERTO durante el coronavirus

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés