Sol·licitar la Targeta Sanitària Europea (TSE)

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Sol·licitar la Targeta Sanitària Europea (TSE)

Com a ciutadans europeus que formem part de la Unió Europea, gaudim de la lliure circulació de persones i treballadors, que comporta al seu torn el dret de desplaçament i residència i a rebre la mateixa assistència i tracte que reben els nacionals de l’Estat on ens trobem. Per aconseguir-ho, la Unió Europea ha volgut crear un entorn favorable per a la mobilitat dels ciutadans comunitaris, i és per això pel que una de les facilitats que s’han reforçat és el dret a l’assistència sanitària gratuïta dins el territori comunitari, sempre quan es tingui a disposició la documentació necessària coneguda com targeta sanitària europea (TSE).

Per la seva rellevància, en aquest article volem explicar en què consisteix la targeta sanitària europea (TSE), qui pot requerir i com sol·licitar-la fàcilment mitjançant les diferents opcions que es posen a disposició de l’interessat per aconseguir-la.

Què és la Targeta Sanitària Europea?

La Targeta Sanitària Europea és un document personal i intransferible que certifica l’accés a l’atenció mèdica gratuïta que fos necessària durant una estada temporal únicament per motius laborals, estudis o turisme en un Estat pertanyent als 28 països del territori de la Unió Europea, a l’ territori de l’Espai Econòmic Europeu format per Islàndia, Liechtenstein, Noruega, oa Suïssa.

La Targeta Sanitària Europea té una validesa de dos anys, indicant la data de caducitat en la mateixa i la seva renovació, així com la seva utilització està condicionada al fet que el seu titular continuï reunint els requisits exigits per a la seva obtenció.

Cal tenir en compte que la targeta sanitària europea no cobreix l’assistència sanitària privada ni tampoc aquells despeses mèdiques si es viatja amb la finalitat expressa i exclusiva de rebre un tractament mèdic. Tampoc es garanteix la total gratuïtat dels serveis mèdics, ja que encara els sistemes d’assistència sanitària de cada Estat membre són diferents i poden existir serveis d’assistència mèdica pública que no es considerin gratuïts i es hagi d’assumir una quantitat de despeses sense ser reintegrables.

No obstant això, si el desplaçament té la finalitat per rebre un tractament mèdic, en no ser vàlida la targeta sanitària europea, es requereix que la Seguretat Social o l’Institut Social de la Marina emetin un formulari, previ informe favorable del Servei de Salut.

Qui pot sol·licitar la targeta sanitària?

Els interessats han de tenir accés i ser titulars del dret a l’assistència sanitària pública en un Estat membre, o bé, ser els beneficiaris a càrrec d’un titular. Per a això, s’ha de complir amb una sèrie de requisits exigits pels reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social i la legislació espanyola, que es recull a la pàgina web de la Seguretat Social espanyola.

Com i on s’ha de sol·licitar la targeta sanitària europea?

El tràmit per obtenir la Targeta Sanitària Europea és senzill, gratuït i, encara que no és obligatòria tenir-la a disposició, assegura que davant qualsevol imprevist metge en territori comunitari pugui ser solucionat.

Hi ha tres maneres per obtenir d’obtenir la targeta davant Seguretat Social: (1) presencialment als Centres d’Informació de la Seguretat Social (CAISS); (2) per Internet i (3) per telèfon.

  1. En els Centres d’Informació de la Seguretat Social (CAISS)

Per a realitzar el tràmit presencialment, l’interessat ha de sol·licitar la targeta sanitària europea demanant cita prèvia i acudint a qualsevol centre CAISS de la Seguretat Social o en els centres d’Institut Social de la Marina, en el cas de titulars que es trobin en el règim especial de treballadors del mar

L’única documentació necessària és tenir a disposició el DNI o document acreditatiu, així com emplenar el formulari que es realitza tant per Internet com presencial, el qual el facilita la pròpia Seguretat Social.

No obstant això, cal destacar que aquest sistema de sol·licitud de la Targeta Sanitària Europea per als següents interessats, sense poder utilitzar un altre mètode:

  • Els beneficiaris que sol·liciten la targeta per primera vegada.
  • Els perceptors de prestacions per desocupació i els seus beneficiaris.
  • Els treballadors en alta amb un contracte de treball temporal.
  • Els titulars d’una pensió no contributiva.
  • Les persones que tenen reconegut el dret a l’assistència sanitària a Espanya, així com a persones sense recursos econòmics suficients.
  • Els beneficiaris de nacionalitat no comunitària amb NIE.
  • Els assegurats que hagin de presentar documentació per exportar el dret a assistència sanitària.

Un cop s’ha realitzat la sol·licitud de forma presencial, la targeta no es lliura en mà, sinó que s’ha de tramitar i s’envia al domicili de l’interessat per correu ordinari en un període no superior als 10 dies. Normalment, el domicili serà l’indicat o el domicili que figuri a les bases de la Seguretat Social, si no s’hagués identificat.

Durant aquest període de tràmit de la targeta sanitària europea, en realitzar el tràmit a l’oficina, es lliura en mà un document provisional conegut com certificat provisional substitutori (CPS) amb una vigència durant 30 dies i amb la mateixa validesa que la targeta sanitària europea .

2. Per Internet
Una altra de les formes de sol·licitud de la Targeta Sanitària Europea que es facilita és via Internet des de la Seu electrònica de la Seguretat Social.

Poden sol·licitar la targeta per Internet tant el titular com els seus beneficiaris, sempre que ja l’haguessin tingut anteriorment i vulguin renovar-la. Si és la primera vegada que la sol·liciten, han de demanar-la a les Oficines CAISS.

Per a això, s’ha d’accedir dins de la pàgina web facilitada i entrar a l’apartat de “Ciutadans”, per buscar l’apartat de “Assistència Sanitària” i, dins d’aquest, “targeta sanitària europea (TSE)”.

Per a la sol·licitud, es pot accedir mitjançant “Certificat Digital” si es té a disposició o “Sense certificat”. Un cop triat l’accés, només cal omplir el formulari amb les dades necessàries i, en 10 dies, es rebrà la targeta per correu ordinari al domicili facilitat. Es posarà a la nostra disposició en aquest mateix el Certificat Provisional Substitutori (CPS) que caldrà imprimir.

3. Per Telèfon
Encara no s’ha programat cap tipus d’o sistema de missatgeria instantània per a sol·licitar la targeta sanitària europea. Per tant, si es vol obtenir la targeta sanitària europea per via telefònica, s’ha de realitzar una trucada al telèfon d’atenció de la Seguretat Social, i el 901 166 565, en horari laborable de 9:00 hores a 20:00 hores, de dilluns a divendres. A través de la trucada, s’han de facilitar totes les dades necessàries per prendre nota i gestionar la sol·licitud de la Targeta Sanitària Europea, que s’enviarà per correu ordinari al domicili de l’interessat en 10 dies.

Articles relacionats:

Passes per sol·licitar l’informe de la vida laboral

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés