Principi protector al dret laboral

Principi protector

Es podria dir que el principi protector és el principi més important del Dret laboral ja que el diferencia de Dret Civil, on impera el dret d’igualtat i la no discriminació. En aquest tipus de dret s’ha de protegir a les parts més vulnerables que en aquest cas és el treballador. Per tant hi ha desigualtat, es protegeix una part per equiparar-la amb l’altra.

Aquest principi es regeix per tres regles: la Regla més favorable, la Regla de la condició més beneficiosa i la Regla in dubio pro operario.

 

Principio-protector-derecho-laboral

 

Tres regles del principi protector

  • Regla de la condició més beneficiosa: una nova norma o normativa no pot empitjorar mai les condicions que ja té un treballador. Per exemple, si en el meu contracte està escrit que tinc 30 dies de festa i en el conveni està escrit 22, prevalen els 30.
  • La Regla més favorable: S’ha d’aplicar aquella norma que és més favorable per al treballador, quan no hi ha concurrència de norma.
  • Regla in dubio pro operario: quan hi hagués alguna interpretació que pugui tenir alguna norma, s’haurà de seleccionar la que més afavoreixi al treballador.

Advocat laboralista

Si tens qualsevol consulta, pot llegir el nostre blog sobre dret laboral. Si tens alguna consulta particular no dubtis a posar-te en contacte amb Fontelles Advocats, el bufet d’advocats laboralista, expert en dret laboral i mobbing o assetjament a la feina.

Tenim un canal de Youtube on cada setmana pengem alguns videos on responem a les consultes habituals que i els nostres clients o lectors del blog ens fan.

En aquest enllaç podràs seguir el nostre canal

abogado-laboralistas-barcelona

Dret laboral

Com hem explicat, el principi protector està emmarcat dins el Dret laboral, que al seu torn és una branca del Dret els principis i normes jurídiques tenen per objecte la tutela del treball humà realitzat en forma lliure a canvi d’una contraprestació. En els següents articles anirem explicant altres principis fonamentals d’aquesta branca del Dret.

Leave a Reply