Com prevenir l’assetjament laboral?

La prevenció de l’assetjament moral és fonamental per poder millorar la qualitat de vida en el treball i evitar, en última mesura, l’exclusió social.

Principio-protector-derecho-laboral

Com ja hem comentat en molts articles sobre l’assetjament laboral o mobbing, és indispensable adoptar mesures en una etapa inicial i evitar que el problema s’enquisti i ja no es pugui solucionar. Com en la majoria de decisions, les que s’anticipen, solen ser les que millor resultat donen. Per tant des Fontelles Advocats aconsellem encaridament a les empreses a prendre mesures anticipadament i no només quan hagin rebut queixes per part del treballador.

Naturalesa del mobbing: es pot prevenir?

Molts clients acudeixen al despatx després d’anys de patir assetjament laboral o mobbing, entenem que moltes vegades és difícil saber distingir entre l’assetjament laboral i conflictes personals. Com apuntava l’Agència Europea per a la seguretat i la salut en el treball fa uns anys, es podria basar en una estratègia de dos nivells que pot generar resultats: En primer lloc, s’ha de centrar en voler eradicar el mobbing i en segon pla implicar proactivament a els treballadors i representants legals per dur a terme un procés satisfactori.

 

Millora general de l’entorn psicosocial del treball

En aquest article ens centrarem en el full informatiu 22 sobre la prevenció de l’estrès relacionat amb la feina. Són recomanacions molt útils que permetran millorar l’entorn psicosocial en el treball

 1. S’ha d’oferir a cada treballador la possibilitat d’escollir la manera de realitzar el seu propi treball i reduir en la mesura dels possible els nombrosos treballs repetitius i monòtons.
 2. Ser més clars i directes a l’hora de transmetre els objectius de cada lloc de treball a curt, mitjà i llarg termini.
 3. Tendir a un estil de direcció preocupada pels treballadors. Evitar duplicitats i excessos de càrrecs superiors i intermedis, sense justificar.
 4. Crear una cultura d’empresa preocupada per l’assetjament laboral, amb normes i valors contraris al mobbing:
 5. En primer lloc, conèixer per part de tots els membres de l’empresa sobre què és i què no és l’assetjament laboral
 6. Investigar a la mínima sospita que un treballador estigui patint assetjament.
 7. Distribució de normes, a través de manuals per a l’persona, reunions informatives, newsletter que expliquin a tots els nivells la problemàtica.
 8. Garantir i assegurar que els empleats coneixen les normes i valors de l’empresa.
 9. Millorar la responsabilitat i la competència de la direcció en el moment de tant abordar conflictes i com comunicar-los.
 10. Establir contactes independents amb els treballadors per conèixer l’estat de la seva relació amb les mesures antiassetjament
  Comptat i debatut, si s’implica els treballadors i els seus representants en l’avaluació de riscos i la prevenció de l’assetjament laboral, és més fàcil poder detectar casos de mobbing.

Assetjament laboral, símptomes

Si vols conèixer els símptomes d’assetjament laboral, pots veure aquest vídeo del nostre canal de Youtube on els expliquem:

 

Si malgrat el descrit anteriorment, sospites que t’estàs sent víctima d’assetjament laboral, no dubtis a posar-te en mans de professionals. Som un bufet d’advocats laboralistes experts en assetjament laboral o mobbing.

 

Leave a Reply