Un llibre de visites a la meva empresa?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

“¿Ha de tenir la meva empresa un llibre de visites a cada centre de treball?”

libro de visitas

Quan una empresa o un autònom, té una activitat econòmica, amb o sense treballadors al seu càrrec, és un requisit exigit per la nostra legislació (en concret, Llei 42/1997, ordenadora de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social) i per la pròpia Inspecció de Treball i de Seguretat Social (ITSS), disposar del que es coneix com un Llibre de Visita. En el mateix, els funcionaris que formen part de la ITSS anoten les diligències que reflecteixen les actuacions realitzades quan visiten un centre de treball o les comprovacions dutes a terme quan és l’empresari qui compareix a les dependències públiques del ITSS.

Llibres de Visites en paper en desús

Actualment, s’ha anat eliminant progressivament l’existència dels llibres de visites en paper i es prefereix utilitzar mitjans electrònics per no suposar una càrrega administrativa. Així, la Llei 14/2013 de suport als emprenedors ha eliminat el requisit de tenir un Llibre de Visites a físic i s’ha de facilitar d’ofici per la Inspecció de Treball un Llibre de Visites Electrònic. Ara bé, el Llibre de Visites electrònic (LVE) només s’aplica a Galícia, Astúries, Cantàbria, La Rioja i Navarra, quedant moltes comunitats autonòmiques per implantar aquest sistema.

Això no suposa que, com a norma general, si l’empresa té diversos centres de treball, tingui igualment l’obligació de tenir un llibre de visites assignat per a cada centre. Només es podrà tenir un únic Llibre de Visita per a una empresa quan tingui un centre de treball on presten serveis sis o menys treballadors amb permanència en el mateix inferior a 30 dies.

Quan sigui el cas que l’empresa tingui un domicili social diferent al centre de treball, s’haurà d’acudir al Cap d’Inspecció de la província on es trobi el centre perquè determini on ha de trobar-se el Llibre de Visites.

Libros de visitas en la empresa

Comença a desaparèixer el format físic del Llibre de Visites?

Encara comenci a desaparèixer el format físic del Llibre de Visites, és important conèixer l’obligació de l’empresari de conservar el Llibre de Visites completat durant cinc anys comptats des de l’última diligència que consta, ja que en qualsevol visita d’Inspecció es pot sol·licitar. Així s’estableix per una Resolució d’Inspecció de Treball d’11 d abril de 2016. Per evitar possibles responsabilitats administratives en aquest sentit, l’empresari està obligat a comunicar la pèrdua o la destrucció del Llibre conservat o actual mitjançant declaració escrita del legal representant de la empresa, amb justificació de la pèrdua. En un termini de 15 dies, Inspecció està obligada a facilitar un nou Llibre.

Qualsevol dubte o qüestió en matèria laboral, no dubtis en consultar-nos. En FONTELLES ADVOCATS quedem a la teva disposició com advocats laboralistes per assessorar-te.

Altres articles d’interès:
Em pot renyar el meu cap?

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés