Informe de la vida laboral, com demanar-ho?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

L’informe de vida laboral ho emet la tresoreria de la Seguretat Social , serveix per acreditar les cotitzacions a la SS al llarg de la tota la carrera professional, serveix per poder tenir tots els drets que amb ella es puguin tenir com és la jubilació, prestació per desocupació, invalidesa, baixa i en ser un document oficial es pot utilitzar perfectament en un judici

Si un treballador no ha treballat sense contracte i no ha estat donat d’alta, aquest període no apareixerà en la vida laboral i per tant a efectes legals no hi haurà cotitzat.

informe-vida-laboral-telefono

Qui demana l’Informe de la vida laboral?

El mateix treballador és qui sol·licita l’informe de la vida laboral. Ho pot fer per nombrosos motius, principalment per comprovar que les cotitzacions són correctes, o perquè t’ho demana l’empresa o una administració pública.

Règims:
La seguretat social s’estructura en règims, al llarg del temps han hagut diferents, però avui en dia parlem dels següents:

  • Règim General de la Seguretat Social
  • Règim Especial Treballadors Autònoms
  • Règim Especial Mineria del Carbó
  • Règim Especial dels Treballadors del Mar
  • Règim Especial Assegurança Escolar

Qui ha de cotitzar a la Seguretat Social?

L’obligació de cotitzar neix des del començament del treball i no s’interromp mentre dura la relació laboral entre l’empresa i el treballador. Tampoc es faria en els casos de risc durant l’embaràs, incapacitat temporal, risc durant la lactància natural, gaudi dels permisos per maternitat i paternitat, o períodes de prova del treballador.
L’obligació de cotitzar acaba en finalitzar la prestació de treball, sempre que es presenti el comunicat de baixa del treballador dins dels 3 dies naturals següents.

Com es demana la vida laboral?

  1. Internet, i l’informe arriba per correu ordinari al domicili en una setmana
  2. Amb certificat digital, en disposar del certificat l’informe el podràs descarregar al moment, imprimir-lo i com hem comentat anteriorment, té validesa legal 

SMS, omples les dades i obtens una clau al mòbil que prèviament ja està donat d’alta a la seguretat social. Rebràs el document de la vida laboral i podràs imprimir-lo.

4. Per telèfon, trucant al telèfon de la Tresoreria General de la Seguretat Social, és un servei comú de la Seguretat Social, tutelat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Aquí teniu el telèfon.

Els informes de vida laboral contenen informació respecte de les situacions d’alta o baixa d’una persona en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social.

Les situacions que s’inclouen en els informes són computables per a l’accés, almenys, d’una de les prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social. Per tant, no totes les situacions que s’inclouen en l’informe de vida laboral han de ser necessàriament computables per a totes les prestacions econòmiques contributives del sistema, aspecte aquest que haurà de ser determinat per l’entitat gestora competent sobre la resolució de la sol·licitud de la corresponent prestació.

Dies de pluriocupació o pluriactivitat
Dies de pluriocupació o pluriactivitat: Als dies totals que un treballador està donat d’alta cal restar-li els dies en pluriocupació o pluriactivitat, si n’hi ha. Això es produeix per no comptar els dies doblement, per exemple, una si et paga l’empresa la nòmina i cobres atur per una reducció de jornada, apareixerien els dies duplicats.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés