Hores complementàries a la feina

Què són les hores complementàries a la feina?

Les hores complementàries regeixen única i exclusivament en els contractes a temps parcial, que són aquells contractes celebrats durant un nombre d’hores al dia, a la setmana, al mes oa l’any, inferior a la jornada de treball d’un treballador a temps complet comparable .

En cas de contracte a temps complet, s’aplica la regulació jurídica de les hores extraordinàries. En el cas del contracte a temps parcial està prohibida la realització d’hores extraordinàries, tot allò que treballi el treballador fora de la jornada ordinària, haurà de ser realitzat sota la modalitat d’hores complementàries.

En aquesta entrada de bloc parlem sobre com es regulen les hores complementàries dels contractes a temps parcial.

 

Horas complementarias

Quins tipus d’hores complementàries hi ha?

 

En el nostre ordenament jurídic tenim dos tipus d’hores complementàries, presentem aquí les seves característiques.

 • Les hores pactades
 • Aquestes requereixen pacte escrit, que ha de recollir el nombre d’hores màximes que l’empresari pot requerir.
 • Aquestes hores pactades no poden ser superior al 30% de la jornada ordinària, tot i que per conveni col·lectiu es poden ampliar des de 30% fins al 60%.
 • Aquest pacte només pot subscriure si la jornada de treball no és inferior a 10 hores setmanals en còmput anual.
 • Es poden realitzar tant en contractes temporals com indefinits.
 • L’empresari ha de preavisar de la seva realització amb 3 dies d’antelació.

Les hores d’acceptació voluntària:

 • A més de la realització de les hores complementàries pactades, en els contractes de temps parcial de durada indefinida (no ho poden fer els contractes temporals), amb jornada no inferior a 10 hores setmanals en còmput anual, l’empresari -sense pacte previ- pot oferir que es realitzin aquestes hores d’acceptació voluntària.
 • Això vol dir, que el treballador pot negar-se a realitzar-les sense que això sigui conducta laboral sancionable.
 • Aquestes hores no poden superar el 15% de la jornada, tot i que el conveni col·lectiu pot ampliar fins a 30%.

Com es regulen les hores complementàries, mínims i màxims

Com hem vist, en el cas que haguéssim pactat -si el conveni col·lectiu el permitiera- unes hores complementàries pactades el 60% de la jornada habitual, juntament amb la possibilitat de fer hores complementàries d’acceptació voluntària, es podria estar pràcticament realitzant una jornada completa . Malgrat això, s’ha de tenir en compte que l’empresa haurà de respectar sempre els límits legals de jornades i descansos. El seu incompliment dóna lloc a una infracció greu per part de l’empresa.

La seva retribució

Es retribueixen com una hora ordinària i computen també a força d’efectes de cotització de la Seguretat Social.

La seva renúncia És el pacte d’hores complementàries irrompible?

No, mitjançant preavís de 15 dies es pot deixar sense efecte el pacte, sempre que hagi transcorregut un any i sigui per alguna d’aquestes causes:

Atenció de responsabilitats familiars

 • Per necessitats formatives sempre que s’acrediti incompatibilitat horària
 • Per incompatibilitat per un altre contracte a temps parcial
 • Davant de qualsevol dubte o consulta sobre la teva relació laboral i les accions per protegir els teus interessos i drets com a treballador / a, no dubtis a assessorar-te legalment. Des del despatx

 

FONTELLES ADVOCATS, et podem assessorar en el necessari i vetllar pels teus interessos com a advocats laboralistes.

Resumen
Hores complementàries a la feina
Nombre del artículo
Hores complementàries a la feina
Descripción
Què cal saber sobre les hores complementàries a la feina? Què retribucions té, quin és el màxim o mínim? Com es regulen les hores?
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor

Si te ha parecido interesante el artículo, puedes comentarlo en nuestro foro. ¡Nos encanta saber vuestra opinión!

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *