Què fer en cas d’assetjament a la feina o mobbing?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

L’assetjament laboral no sol solucionar-se amb el pas del temps, sinó que, en ser considerat com a violència psicològica, les conductes s’agreugen cada vegada més. Per aquesta raó, és important que el treballador actuï des del principi i que denunciï el seu cas davant els organismes competents. Tanmateix, és una situació difícil i és habitual que la víctima no es vegi capacitada per donar el primer pas. Per aquesta raó, volem facilitar una sèrie de pautes que ajuden progressivament a enfrontar-se al assetjament.

Caso-de-acoso-laboral-o-mobbing

Prendre consciència del problema i afrontar-ho

El pas més important de tots és que la víctima sigui conscient que l’assetjament no és una situació normal i justificada en l’entorn de treball. Els treballadors que pateixen assetjament solen reaccionar culpant o considerant que si es porta a terme aquest tipus de conductes és per millorar la productivitat. Tots aquests motius no són certes i s’ha d’entendre que els únics culpables de l’assetjament és l’assetjador / és així com l’empresa per no prendre mesures, ja que ningú es mereix patir l’assetjament ni pot justificar-se.

Buscar el suport necessari per tractar-lo

L’assetjament laboral sempre és difícil d’assimilar i és per aquesta raó que es fa necessari buscar el suport de les persones més properes com la família, la parella o amics. És un avantatge compartir-lo i no amagar-des del primer moment, ja que aquestes persones veuran el problema des d’una perspectiva més objectiva i seran capaços de donar consells més propers. A més, sempre suposa un avanç el fet que la víctima comparteixi el que està succeint amb altres persones.

Actuar de forma tranquil·la davant del assetjador, mai agressiva

L’objectiu de l’assetjador és que la víctima decaigui i, com a mitjà, utilitza conductes violentes. Encara que actuï amb provocacions, això no justifica que l’assetjat pugui reaccionar amb violència. Per tant, és aconsellable que, encara que es generi tensió o nervis, no actuem amb cops, insults o de la mateixa manera, ja que la víctima acabaria sent el perjudicat amb una sanció o fins i tot amb un acomiadament disciplinari, a més que hi hauria dubtes i es podria manipular de si veritablement hi ha una situació d’assetjament.

Reunir les proves necessàries per demostrar l’assetjament

Un cop som conscients, és essencial que es comenci a reunir proves per demostrar que s’està patint assetjament a la feina. Un exemple són els enregistraments de converses compromeses, insultants o que denigren al treballador, correus electrònics o missatges escrits on es demostrin les conductes, parlar amb companys de treball que sàpiguen sobre els fets, entre d’altres. Només d’aquesta manera, podrem denunciar adequadament i acabar com més aviat amb la situació.

Consultar a professionals amb experiència en assumptes d’assetjament

Si considerem que tenim les proves suficients, és moment d’acudir a professionals que entenguin el que suposa patir assetjament laboral. D’una banda, cal que el treballador es posi en mans d’un psicòleg especialitzat en temes d’assetjament, perquè li faci un seguiment des del principi i l’ajudi a enfrontar-ho.

D’altra banda, és essencial consultar amb un advocat laboralista i, sobretot, que compta amb experiència en casos d’assetjament laboral, perquè brindi un assessorament jurídic per denunciar contra l’assetjador i l’empresa amb l’objectiu que no quedin impunes aquest tipus de conductes. A més, l’advocat ajudarà a aconseguir una sortida de l’empresa de forma indemnitzada pels danys i perjudicis que s’han patit.

Denunciar i deixar constància de l’assetjament

No només és important denunciar-ho amb ajuda d’un advocat, sinó que prèviament també es pot deixar constància de l’assetjament dins de l’empresa a través dels mecanismes interns que estiguin previstos en els protocols reguladors d’aquests casos. Tot i que no es comptin amb aquests instruments dins de l’empresa, igualment es pot deixar per escrit que s’està patint assetjament en el treball davant la direcció de l’empresa.

Des del nostre despatx FONTELLES ADVOCATS, t’animem al fet que, com a víctima d’assetjament, denuncies i no permetis que aquesta situació continuï sense solució. Si decideixes emprendre accions, ens oferim a ajudar-te com advocats laboralistes que comptem amb una trajectòria consolidada en casos d’assetjament laboral i t’assegurem una defensa de qualitat. Des de la teva primera visita, et oferirem els nostres serveis jurídics i, especialment, la nostra confiança tan necessària per a aquestes situacions.

Més informació sobre assetjament laboral o en aquesta entrada de mobbing.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés