Em poden acomiadar de baixa?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Pot ser la baixa un motiu d’acomiadament? Em poden acomiadar estant de baixa?

No, la incapacitat temporal és un dret a suspendre la relació laboral que tenen tots els treballadors. Però, a més, els motius d’acomiadament es troben taxats en l’Estatut dels Treballadors, i cap d’aquests abasta la possibilitat d’acomiadar un treballador per estar de baixa. En conclusió, la baixa no pot ser un motiu d’acomiadament.

despido-baja-trabajo

Passa usualment que les empreses al·leguen altres motius (per exemple, baixada de rendiment, o imputacions de fets falsos), mentre s’està de baixa o bé al reincorporar a la feina. Això és així perquè d’aquesta manera s’estalvien “el cost” del treballador en baixa i poden contractar a un altre. Aquesta pràctica és totalment antijurídica. No obstant això, aquest tipus de frau dóna a l’empresa una aparença de legalitat per acomiadar finalment al treballador estant de baixa.

Em acomiaden per estar de baixa, com ho sé? Què puc fer?

L’acomiadament s’ha de notificar per escrit, i ha de constar els fets i motius, així com la data d’efecte d’aquest. Usualment les empreses envien un burofax per tenir constància del rebut. És important que es reculli la carta ja que, de totes maneres, va constar com a rebuda per a l’empresa. En cas que l’empresa sol·licités al treballador acudir al centre de treball, aquest té dret a negar-se, especialment si el seu estat de salut li fa incompatible acudir.

En el cas que s’hagués fet un acomiadament fraudulent, s’ha de demostrar que el motiu real i ocult és el fet d’haver estat de baixa. En aquest cas, et recomanem l’assistència d’algun advocat / a laboralista.

S’ha de tenir en compte que el termini d’impugnació de l’acomiadament són 20 dies hàbils, és a dir, descomptant els dissabtes, diumenges i festius.

Estic de baixa i no puc presentar la papereta de conciliació ni acudir als jutjats

La papereta no ha de presentar-se pel propi treballador. La conciliació pot ser realitzada per una altra persona, usualment l’advocat / a responsable del cas.

Si em acomiaden estant de baixa laboral, és un acomiadament improcedent o nul?

Generalment, els tribunals espanyols, tant el Tribunal Suprem com el Tribunal Constitucional, han considerat l’acomiadament estant de baixa laboral com un acomiadament improcedent, aquell en què la decisió de readmetre està en mans de l’empresari a canvi del pagament d’una indemnització.

No obstant això, el Jutjat del Social núm 33 de Barcelona l’any 2016 va declarar nul·litat, que implica la readmissió i el pagament dels salaris deixats de percebre, per considerar que el fet d’acomiadar un treballador per estar de baixa suposava una discriminació .

Encara que solament es tracta d’una sentència aïllada i d’una instància jurisdiccional inferior, s’ha obert un debat en seu jurisdiccional sobre la qualificació de l’acomiadament per baixa del treballador.

Sobre això, s’ha pronunciat el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, però en supòsits amb característiques diferents, perquè el Tribunal va equiparar “incapacitat duradora” amb “discapacitat” i això va permetre considerar l’acomiadament com discriminatori.

Si tens més dubtes, pots completar la informació d’acomiadaments en aquest enllaç o els passos sobre què fer si t’acomiaden.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés