Desigualtat de gènere en el món laboral

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

D’acord amb l’Organització Internacional del Treball, la desigualtat de gènere és un dels reptes més urgents que enfronta el món del treball actualment. Arran de l’arribada del 8 de març, dia internacional de les dones, en FONTELLES ADVOCATS fem una identificació sobre els principals problemes de desigualtat de gènere que hi ha al mercat de treball i que afecten una gran part de la població.

Igualdad-genero-trabajo

1. A IGUAL TREBALL, DESIGUAL SALARI, QUÈ ÉS LA BRETXA SALARIAL?

La bretxa salarial entre homes i dones és la diferència existent entre els salaris percebuts entre tots dos, calculat sobre la diferència mitjana entre els ingressos bruts per hora, d’acord amb la Unió Europea.

La bretxa salarial, és un concepte, per tant, que no es concreta en nivells de formació o sector, sinó que aporta una mirada global. La seva existència s’explica, a trets generals, per la infravaloració generalitzada del treball femení que es tradueix així mateix en una desigual valoració dels llocs de treball. En expressions més concretes, s’atribueix la bretxa salarial al sostre de vidre, la segregació laboral en les classificacions professionals i l’assumpció generalitzada de les tasques familiars per part de les dones. La seva causa no només rau en el salari base, sinó també en els complements salarials que, de forma indirecta, beneficien més a les classificacions generalment exercides per homes. A Espanya, la bretxa salarial fluctua entre el 21% i el 23%.

2. QUÈ ÉS EL FAMÓS SOSTRE DE VIDRE?

El “sostre de vidre” es tracta de les dificultats d’accés per part de les dones a llocs de més o màxima responsabilitat. La mitjana de la UE de dones en càrrecs directius es redueix al 23’4%, sent paradoxal que, segons l’Organització Internacional del Treball, el nivell formatiu sigui superior a les dones: hi ha més dones que homes amb llicenciatures i mestratges.

3. LA CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR

La distribució desigual de les tasques de cura i les tasques domèstiques no remunerades vol dir que les dones tenen més probabilitats de fer menys hores a canvi de retribució o beneficis. És clar, que la situació familiar de la dona influeix en la seva vida laboral i per això és imprescindible la salvaguarda de mesures que afavoreixin l’accés, permanència i protecció en el mercat de treball, així com que hi hagi mesures que afavoreixin una corresponsabilitat familiar i un repartiment equitatiu de les tasques no retribuïdes.

4. LES ALTES TAXES DE TEMPORALITAT

En el nostre ordenament jurídic la contractació temporal ha de ser explicada per alguna de les causes recollides legalment: per a la realització d’una obra o servei, una substitució d’un altre treballador / ao bé, perquè l’empresa per circumstàncies del mercat, excés de comandes o acumulació de tasques, ho requereixi. La taxa de contractació d’aquestes modalitats és major també en el cas de les dones. L’any 2017 el nombre de treballadors amb contracte indefinit va augmentar en 357.900 però només 129.600 van ser per a les dones.

5. EL ACCÉS A LA PROTECCIÓ SOCIAL

És clar que totes aquestes desigualtats esmentades que afecten la qualitat de l’ocupació -taxes majors d’atur, menys hores de treball retribuït i major temporalitat- es tradueixen en bretxes també a l’accés de la protecció social, especialment a les prestacions de maternitat i pensions de jubilació.

Davant de qualsevol dubte o consulta sobre la teva relació laboral i les accions per protegir els teus interessos i drets com a treballador / a, no dubtis a assessorar-te legalment. Des del despatx FONTELLES ADVOCATS, et podem assessorar en el necessari i vetllar pels teus interessos com a advocats laboralistes.

Articles relacionats:

Medidas de conciliación familiar y desigualdad de género

Artículos en la prensa de Fontelles Advocats

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés