Com demanar vacances a la feina?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Com bé vam explicar en una altra entrada del bloc, què s’ha de tenir en compte per sol·licitar les vacances, les vacances es tracten d’un dels drets més importants dels treballadors, tractant-se d’un dret individual i irrenunciable per recuperar-psíquica i físicament del treball realitzat durant l’any i per tenir un període d’esplai més prolongat que els caps de setmana. En conseqüència, és important que la sol·licitud del dret es faci adequadament per tal d’assegurar la seva causa exercici legítim.

pedir-vacaciones-trabajo

Quina és la millor manera de demanar les vacances?

La forma més habitual i recomanable és sol·licitar les vacances a l’empresa mitjançant una carta de comunicació escrita i per duplicat.

La llera escrit és millor al verbal, en primer lloc, perquè d’aquesta manera s’assegura la constància de la preferència de les dates preteses, així com la constància de l’existència de la sol·licitud d’exercir el dret a vacances.

Recomanem que es porti còpia de la carta i que es demani signatura del responsable o segell de l’empresa conforme s’ha rebut la sol·licitud de vacances a la còpia, així com guardar la còpia segellada per si sorgissin en algun futur desacords amb l’empresa, poder tenir constància probatòria del rebut.

Contingut i model de la carta per demanar les vacances

Per elaborar la sol·licitud de les vacances hem de tenir en compte el contingut mínim que ha de constar, així com proposem alguns models de sol·licitud.

A l’encapçalament de la carta ha de constar el nom de l’empresa a la qual el treballador es dirigeix, o bé el departament de Recursos Humans de susdita. Un exemple d’encapçalament pot ser:

“A la direcció de recursos humans de l’empresa ABCD S.A.”

Posteriorment s’ha de procedir a la identificació del treballador sol·licitant, així com l’establiment dels dies d’inici i final de les vacances preteses i el dia de reincorporació a l’activitat laboral. Un altre exemple d’aquesta part de la carta pot ser:

“En atenció a sol·licitar el període de vacances corresponent al present any, jo [Nom, cognoms i DNI], prego que tinguin a bé la meva decisió de sol·licitar, amb suficient antelació, el gaudi del període de vacances del dia X del mes X fins al dia X, ambdós inclosos. Reincorporándome per tant a la meva activitat laboral al dia següent. “

Atès que per a molts treballadors el fet de demanar vacances els pot resultar un moment complicat o de tensió, es pot introduir en la carta d’acomiadament un missatge conciliador amb l’empresa, per exemple, prestant-per col·laborar i deixar les tasques prèviament organitzades. De tal manera que, l’absència del treballador tingui el menor impacte durant aquest període, per tal de mitigar la situació. Però tal informació és, en tot cas opcional per no tenir rellevància jurídica.

Finalment, es pot instar l’empresa a una ràpida resposta, quedant a l’espera de les seves notícies. Una fórmula podria ser:

“Espero tal sol·licitud no li causi major inconvenient. Quedo a l’espera d’una ràpida resposta.

Salutacions cordials “

D’acord amb l’Estatut de Treballadors, el treballador ha de conèixer les dates que li corresponguin, almenys, dos mesos abans del començament del gaudi. En conseqüència, aquesta informació és exigible amb dos mesos d’antelació.

Quan he de sol·licitar les vacances? Quin és el millor moment?

Un bon moment per a sol·licitar-és després que l’empresa hagi acordat el calendari laboral juntament els treballadors o representants d’aquests i s’hagin establert els períodes de vacances a l’empresa. Hi ha convenis col·lectius que estableixen també planificacions de les vacances anuals segons la branca d’activitat. En el segon cas, és important informar-se sobre quin és el conveni aplicable i observar segons la planificació del conveni, quines dates són les més convenients.

En tot cas, és recomanable sol·licitar les vacances preteses amb més de dos mesos d’antelació a la data pretesa de gaudi, tenint en compte que, en el cas que hi hagués desacord amb l’empresa i es degués instar un procediment jurisdiccional, la Llei Reguladora de l’ procediment laboral estableix que s’interposi demanda amb dos mesos d’antelació a la data pretesa pel treballador.

En cas de desacord amb l’empresa o no contestació de la sol·licitud, ¿Què s’ha de fer?

Com bé vam explicar també en què s’ha de tenir en compte per sol·licitar les vacances (hipervincle), si no hi ha acord, el treballador no es podria prendre les vacances pel seu compte, ja que això podria ser causa d’acomiadament disciplinari.

Si l’empresa ja hagués fixat una data unilateralment, es disposen de 20 dies hàbils (és a dir, descomptant les dissabtes, diumenges i festius) per a interposar una demanda que serà tramitada per un procediment urgent.

Si la data encara no estigués fixada, s’haurà d’interposar la demanda amb dos mesos d’antelació a la data pretesa de gaudi.

L’empresa en cap cas podria negar rotundament el dret, o sol·licitar la seva compensació amb salari o el doble de paga salarial, o tractar de rebaixar els dies de gaudi del dret.

En aquest cas, et recomanem el nostre article sobre consells per contractar un advocat perquè t’acompanyi en aquest procés.

En aquest vídeo podràs et aclarim alguns dubtes sobre les vacances.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés