Què fer davant d’un acomiadament tàcit?

Acomiadament tàcit: no em deixen reincorporar, un cop finalitzat el ERTO. Davant la situació d’un acomiadament tàcit, o el que és el mateix, no em deixen reincorporar, un cop finalitzat el ERTO. En primer lloc, ens hem de fer la següent pregunta:

Què es considera un acomiadament tàcit?

La legislació espanyola exigeix ​​que per a la finalització de la relació laboral es comuniqui l’acomiadament a l’treballador per escrit amb un preavís, expressant les causes i motivacions que generen aquest acomiadament.
No obstant això, quan aquesta comunicació no es produeix estem davant un acomiadament tàcit ja que sabem que estem acomiadats per les accions i fets implícits que es desprenen de la conducta d’l’empresari com poden ser donar de baixa en la Seguretat Social, tanca de centre de treball, impagament de salaris, etc.)
Ara bé, davant la pandèmia produïda per la COVID- 19 tot el relacionat amb els acomiadaments ha quedat suspès i / o prohibit, tal com ho estableix el Reial decret llei 9/2020.

Despido

Finalització de l’ERTO i procediment d’incorporació

Davant la massiva paralització de la feina per causes de força major com ha estat la crisi sanitària de l’coronavirus i les seves variables conseqüències, moltes empreses s’han vist obligades a tramitar els expedients de ERTO (Expedient de Regulació d’Ocupació Temporal) en les seves empreses.
La tramitació dels ERTES suposa la suspensió de l’contracte de treball de manera temporal fins que la situació pugui tornar a la normalitat i habitualitat que es venia desenvolupant el treball. Per solucionar dubtes freqüents pot consultar la pàgina web de l’SEPE.
Un cop transcorregut el temps de confinament, les empreses per tornar a la seva activitat normal (amb les mesures de seguretat corresponents) han de donar per finalitzat el ERTO mitjançant uns formularis en què es demana una sèrie de requisits i justificacions (Descarrega’t la Guia Bàsica de Fi ERTO).

Accions dels treballadors davant la negació de reincorporació després del ERTO

Tramitat per tal d’ERTO, s’haurien reincorporar els treballadors a la seva activitat normal.
No obstant, si no es pot reincorporar per algun dels motius explicats a l’inici, podem en primer lloc enviar un burofax demanant-li a l’empresa que ens aclareixi la nostra situació laboral amb l’empresa.
Si la resposta és afirmativa, es procedeix a la incorporació de la feina, si per contra la seva resposta és negativa o ni tan sols contesta, podem impugnar l’acomiadament davant la jurisdicció social, prèvia interposició de la corresponent papereta de conciliació davant l’òrgan de conciliacions (SMAC).

Conseqüències de ERTO segons la tipologia de contracte

Depenent de l’tipus de contracte que ens vincula amb l’empresa, les conseqüències de la incorporació a l’activitat després de el període de suspensió poden variar.
Els que poden suscitar més conflicte són els contractes temporals i els contractes per obra i servei.
Si ens vincula amb l’empresa un contracte temporal (contractes d’interinitat, formatius i per circumstàncies de la producció) quedessin suspesos com assenyala l’art. 5 de Reial Decret Llei 9/2020.

“Article 5. Interrupció de l’còmput de la durada màxima dels contractes temporals.

La suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat, per les causes previstes en els articles 22 i 23 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, suposarà la interrupció de l’còmput, tant de la durada d’aquests contractes, com dels períodes de referència equivalents a el període suspès, en cadascuna d’aquestes modalitats contractuals, respecte de les persones treballadores afectades per aquestes. “

Per tant, el contracte de treball temporal quedarà suspès pel temps que duri el ERTO com també queda suspesa la seva durada.
D’altra banda, el contracte per obra i servei donada la seva peculiaritat que no tenen una data certa de terme s’haurà d’estar atent a el sector d’activitat per a entendre si es pot donar per extingit o pel contracte queda suspès pel ERTO.

Consulta un altre article que hem escrit sobre l’acomiadament tàcit.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés