L’acomiadament objectiu: procediment

En una altra entrada d’aquest blog, ja hem explicat les causes que conformen l’acomiadament objectiu, en la present entrada explicarem el procediment d’acomiadament objectiu, així com la seva possible impugnació.

1. La carta de notificació en l’acomiadament

Aquest acomiadament ha de ser notificat amb un preavís de 15 dies i per escrit. És a dir, des que es lliura la carta de comunicació fins que s’extingeix el contracte, han d’haver transcorregut 15 dies de diferència, en aquests 15 dies el treballador notificat disposa de 6 hores a la setmana per buscar una nova feina.

La carta d’acomiadament ha d’expressar la causa que el motiva (si és per causes econòmiques, per ineptitud, per falta d’adaptació davant d’una modificació tècnica, per falta d’assistència al treball o per insuficiència de consignació pressupostària).

En aquesta mateixa notificació s’ha de posar a disposició del treballador la indemnització corresponent. Pot ser que aquesta exigència no es tingui en compte quan s’acomiada per causes econòmiques, davant la impossibilitat de pagar. La indemnització consisteix en 20 dies de salari per any de servei treballat sense que pugui excedir 12 mensualitats.

2. La impugnació de l’acomiadament objectiu

Pot passar que les empreses al·leguen motius per causes objectives que no es corresponen amb la realitat o que la carta emmalalteixi de molts defectes formals. En aquest cas l’acomiadament seria impugnable. Des FONTELLES ADVOCATS recomanem l’acompanyament jurídic d’un expert laboralista (sobre l’elecció d’advocats, recomanem aquest post).

En el cas de l’acomiadament objectiu, es tenen 20 dies hàbils (descomptant dissabtes, diumenges i festius) per impugnar-. En el procediment laboral, primer de tot s’ha d’intentar realitzar una conciliació prèvia abans d’anar a judici directament.

3. L’acomiadament col·lectiu

En els casos d’acomiadament col·lectiu per causes tècniques, econòmiques, organitzatives i productives, pot ser que l’empresa estigui tan afectada per aquesta causa que necessiti acomiadar més d’un treballador per això.

Una praxi totalment fraudulenta és el fet d’acomiadar treballadors individualment en períodes curts de temps. Això és fraudulent perquè, si es compleixen amb els barems numèrics de treballadors i temporals que s’estableixen en l’Estatut dels Treballadors, s’ha d’aplicar obligatoriament el procediment d’acomiadament col·lectiu.

Número de trabajadores afectados por el despido colectivo en un periodo de 90 días Número de trabajadores en la empresa
10 trabajadores En empresas de menos de 100 trabajadores
10% de trabajadores Entre 100 y 300 trabajadores
30 trabajadores En las empresas que ocupen más de 300 trabajadores
Tabla de baremos que establece el Estatuto de los Trabajadores para la aplicación del procedimiento de despido colectivo

L’acomiadament col·lectiu es caracteritza per tenir un procediment de negociació amb la representació sindical o bé legal dels treballadors per arribar a un acord. Com a mínim, s’haurà de tractar en la negociació sobre les possibilitats d’evitar o reduir els acomiadaments col·lectius i d’atenuar les seves conseqüències mitjançant el recurs a mesures socials d’acompanyament.

La impugnació dels acomiadaments col·lectius pot fer-se tant a manera individual, com a manera de representants dels treballadors. No obstant això, si s’havia iniciat una impugnació individual, i posteriorment la representació legal dels treballadors s’impugna, es paralitzarà la impugnació individual fins que sigui resolta la col·lectiva.

Si tens problemes amb un acomiadament objectiu, consulta a l’advocat laboralista

Si tens qualsevol dubte sobre el teu rescissió de contracte, no dubtis a posar-te en mans de professionals. FONTELLES ADVOCATS és un bufet d’advocats especialitzats en el dret laboral que us atendrà per defensar els vostres interessos.

Vídeo de Fontelles Advocats sobre l’acomiadament objectiu:

Coneix més sobre l’acomiadament objectiu o com impugnar.

Leave a Reply