Acomiadament improcedent, quan procedeix?

Por Àlex Fontelles, abogado laboralista

Acomiadament improcedent. La improcedència és una possible qualificació que realitza el jutge després de l’estudi dels acomiadaments que han estat impugnats. S’estima la improcedència quan no quedi acreditat l’incompliment al·legat per l’empresari -o aquest no revista d’especial gravetat o no sigui proporcional la sanció- així com quan no s’haguessin complert els requisits formals de la carta d’acomiadament que són bàsicament tres:

  1. que es notifiqui per escrit
  2. que figurin els fets que el motiven
  3. la data en què tindrà efectes l’acomiadament

Quins efectes té la declaració d’improcedència?

La declaració d’improcedència de l’acomiadament suposa que el jutge obligarà a l’empresa a escollir entre dues opcions.

La primera, consistent en la readmissió del treballador i pagament dels salaris deixats de percebre en el període de temps des que és acomiadat fins que es readmet.

O bé l’empresa pot optar per la segona opció, que és al pagament d’una indemnització. En una altra entrada d’aquest bloc, expliquem com es calcula tal indemnització en cas d’acomiadament improcedent.

Quan procedeix l’acomiadament improcedent? i Quan puc més o menys considerar que m’han acomiadat de manera improcedent?

Primer de tot, s’observa si hi ha una causa d’acomiadament, el jutge d’observar principalment si la causa que al·lega és verídica, i si aquesta justifica l’acomiadament.

Per aquest motiu, quan la causa que al·lega l’empresa no és verídica, o no ha existit mai, o bé també, quan no és prou greu i per això l’acomiadament improcedent no és proporcional, així com -en alguns casos- quan la conducta que s’impugna és una conducta que ha estat permesa a l’empresa des de feia temps, això són exemples de causes que no justifiquen l’acomiadament.

S’observa també si la carta d’acomiadament compleix tots els requisits formals. La carta d’acomiadament no és una simple notificació escrita, sinó que el nostre ordenament laboral li exigeix ​​molts més requisits perquè el treballador pugui conèixer bé els fets que se li imputen i tingui així capacitat de defensar-se d’aquests.

La carta ha de contenir els motius i els fets de forma concisa i detallada perquè el treballador que volgués impugnar pugui preparar els mitjans de defensa, així com haurà de constar la data d’efectes de l’acomiadament, que en cap cas pot tenir efectes amb anterioritat a la notificació de la carta.

Si la carta conté expressions ambigües i no expressa amb claredat els fets que s’imputen o la data d’efectes, hauria de ser així mateix impugnada.

S’haurà mirar també finalment, si l’acomiadament és proporcional o no, és a dir, si fins i tot existint causa, aquesta és suficient per justificar la sanció de l’acomiadament. En aquest punt hem de recordar que és el poder disciplinari més greu que té l’empresa, i que hi ha altres tipus de sancions de menor gravetat com l’advertència verbal, la suspensió de feina i sou, entre d’altres.

Contacte

Si tens qualsevol dubte sobre el teu rescissió de contracte, no dubtis a posar-te en mans de professionals. FONTELLES ADVOCATS és un bufet d’advocats especialitzats en el dret laboral que us atendrà per defensar els vostres interessos.

Les nostres dades de contacte són a través de formulari de la part dreta de la pàgina, el nostre correu electrònic info (a) fontelles.com o el nostre telèfon 93.159 32 32.

Fontelles Abogados
Bufete de abogados laboralistas
Comparte:
Más Artículos
Firma-digital
Com aconseguir la signatura digital

Què és la signatura digital? El certificat digital és la certificació electrònica que permet a la persona física poder identificar-se, i així signar digitalment amb

Contacta con nosotros

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés