Advocat laboralista expert en assetjament laboral

Advocat laboralista expert en assetjament laboral.

L’assetjament laboral, conegut també com “mobbing”, és descrit com aquella situació en la qual hi ha una violència psicològica contra una persona durant un temps prolongat en l’àmbit del treball. Normalment, l’assetjament comporta destruir la comunicació de la víctima, pertorbar la seva reputació professional i el seu exercici de funcions amb l’objectiu general que aquestes persones abandonin el seu lloc de treball. Els símptomes de les persones sotmeses a aquest tipus de conductes són, per norma general, l’ansietat, la pèrdua d’autoestima, la depressió, entre altres patologies derivades d’aquests símptomes.

Abogado experto en acoso laboral o mobbing

Conductes considerades com assetjament laboral

Aquestes conductes han estat valorades pels nostres tribunals i especialistes en la matèria, i vénen a resumir-se en cinc grups generals del que suposa l’assetjament:

· Atacs mitjançant mesures contra la víctima: són els casos on un superior limita la comunicació, li situa en un altre lloc separant dels seus companys, s’encarreguen tasques excessives o, fins i tot, pot ser que no se li encarregui cap tasca o funcions rutinàries, entre altres.
· Aïllament social: comporta que no se li permet al treballador accedir a les reunions, no se li té en compte en la comunicació interna de l’empresa ni tampoc pot accedir a projectes, cursos o formació que es facilita per l’empresari.
· Atacs a la vida privada: Comporta ficar-se en l’esfera privada i personal del treballador, podent ser a través de trucades, missatges o xarxes socials, fins i tot burla de la seva vida privada.
· Agressions verbals: Aquest tipus de conductes arriba al límit de l’assetjament, perquè comporta que es cridi o insulti al treballador de forma contínua.
· Rumors i crítiques: Qualsevol acció feta pel treballador és criticada o desprestigiadapor els superiors o fins i tot els seus companys.

Ets víctima d’assetjament?

Si consideres que ets víctima d’aquest tipus de conductes i la relació laboral continua sense que s’adoptin les mesures adequades, pots sol·licitar l’extinció del teu contracte laboral motivat per un incompliment empresarial. Aquesta figura equival com si es tractés d’un acomiadament, però triat pel treballador que comporta, a més de la indemnització legal prevista per a un acomiadament improcedent, una indemnització addicional pels perjudicis causats al treballador per l’assetjament patit i la seva incidència en la seva salut física i / o psíquica.

A més, en matèria de Seguretat Social, es reconeix al treballador una protecció addicional per patir assetjament laboral, ja que equipara aquesta situació com si fos un accident de treball . En aquest sentit, es podria sol·licitar una possible prestació i fins i tot el reconeixement d’una incapacitat permanent per accident de treball si la situació fos extrema, sumant-li el corresponent recàrrec de prestacions com a concepte indemnitzatori addicional.

despido-baja-trabajo

Advocat expert en assetjament laboral

Tot aquest tipus d’accions es poden emprendre amb l’adequat consell d’un advocat laboralista, preferiblement que sigui expert en temes d’assetjament laboral. Si vas al nostre despatx Fontelles Advocats, assegurem un assessorament i defensa de qualitat com a víctima d’assetjament laboral. Des de la teva primera visita, els nostres advocats especialitzats et brindaran els seus serveis jurídics en les següents actuacions:

· Una reunió inicial personalitzada per a conèixer els detalls de l’assetjament i analitzant les possibilitats o vies que té la víctima al respecte.

· Sol·licitud de baixa per evitar agreujar més la situació i un informe realitzat per un especialista en Psicologia on quedi constància de si hi ha una situació d’assetjament laboral i les seves conseqüències per a determinar la quantia que correspondria a la indemnització.

· Recull d’informació necessària per part del client i de l’empresa.

· Si ho requereix la situació, el professional mantindrà un altre tipus de reunions i podrà determinar quines mesures cautelars es poden adoptar en tant no s’iniciï el procediment.

Un cop complerts tots aquests passos, es podrà iniciar adequadament un procediment judicial des de la demanda fins a la sentència final, acompanyat en tot moment de l’assessorament sobre què ha de fer el treballador fins que no s’extingeixi definitivament la situació.

Resumen
Abogado laboralista experto en acoso laboral
Nombre del artículo
Abogado laboralista experto en acoso laboral
Descripción
Abogado experto en acoso laboral. Conoce en este artículo los pasos en el mobbing para iniciar adecuadamente un procedimiento judicial.
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor

Leave a Reply