Permís de paternitat

Des de l’1 de gener de 2020 aquelles persones que siguin pares gaudiran d’un permís de paternitat de 12 setmanes. Aquesta mesura està emmarcada en una ampliació que culminarà l’any 2021 quan el permís de paternitat arribarà a les 16 setmanes, sent equiparat, d’aquesta manera, a el permís de maternitat.

permiso-paternidad

Permís de paternitat, 12 setmanes

Quan es pot demanar el permís de paternitat? Quant de temps dura?

El permís de paternitat entrar en vigor de dia 1 de gener de 2020, així doncs, tots els que s’hagin convertit en pares a partir d’aquesta tira podran sol·licitar la baixa paternal de dotze setmanes, això serà així tant en els casos de naixement, com amb l’adopció o l’acolliment.

Les quatre primeres setmanes de baixa paternal són obligatòries i s’han de gaudir immediatament després de el part, així doncs, el permís retribuït de paternitat comença el mateix dia de l’naixement del fill. Les vuit setmanes restants no són obligatòries i no tenen perquè gaudir-se immediatament després de les quatre primeres, sinó que es poden distribuir durant el primer any de l’nounat.

També és important recalcar que els parts múltiples amplien la durada de l’permís de paternitat. A el temps de baixa paternal se li afegeixen dues setmanes més per cada fill a partir del segon. Aquesta norma també s’aplica als casos d’adopció o acolliments múltiples.

En els casos d’adopció dels períodes de permís són més extensos. Les setmanes obligatòries després de són vuit i les optatives són deu per a cada un dels cònjuges.

Quin és l’import de la prestació?

Aquest permís dóna el dret als pares a una retribució de el 100% de la base de cotització, el que normalment inclou tots els conceptes de la nòmina.

És important recalcar, també que el permís de paternitat és un dret individual que no es pot transferir, així que no se li podria cedir a cap altra persona, com es podia fer anteriorment, quan la mare podia transferir el seu permís a el pare. A l’equiparar els permisos, aquesta opció deixa de tenir sentit.

Com se sol·licita el permís de paternitat?

El permís de paternitat es pot sol·licitar a qualsevol oficina de la Seguretat Social, la més propera. L’oficina de la Seguretat Social la pots trobar aquí.

Per sol·licitar el permís de paternitat, es requereix d’una documentació que s’haurà d’aportar conjunt a la sol·licitud de l’permís.

  • El DNI o NIE (número d’identificació d’estrangers)
  • Un certificat expedit per l’empresa en què consti la data en què es va iniciar la suspensió de la relació laboral per paternitat.
  • El llibre de família
  • Si fos per adopció caldrà aportar la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció.

A aquest règim es poden acollir tots els treballadors que estiguin inclosos en el règim general i en els especials de la Seguretat Social, havent cotitzat un mínim de 180 dies, durant els set anys anteriors a el moment de la sol·licitud de la prestació.

padre jugando con su niño

Permís de paternitat per a autònoms

Els treballadors autònoms tenen accés a l’permís de paternitat de 12 setmanes, amb les mateixes condicions que els treballadors per compte aliè. Així doncs, la durada per aquests serà també de dotze setmanes, sempre que s’hagi cotitzat a la seguretat social durant 180 dies. A més, haurà d’estar donat d’alta en el Règim epecial de Treballadors Autònoms i no tenir deutes amb les quotes d’autònom.

També cal estar donat d’alta a Hisenda i comunicar a la seguretat social el naixement o adopció en un termini màxim de quinze dies.

En el Cas dels treballadors autònoms la prestació també correspondrà a el 100% de la quota d’autònoms i no s’haurà de pagar res durant el període mínim de quatre setmanes.

Coneix més sobre el permís per cura del lactant.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés