Pròrroga dels ERTOS fins al 2021

Pròrroga dels ERTOS fins 2021. El passat 29 de setembre es va aprovar la pròrroga dels ERTOs que el govern ja venia anunciant des de feia temps: la pròrroga dels Expedients de Regulació d’Ocupació Temporals serà fins al 31 de gener de 2021. Amb la publicació de Reial Decret-Llei 30/2020 30/2020 s’aprova la pròrroga, a més d’afegir noves regulacions.

ERTE-prorroga-2021

Fins quan seguiré a ERTO?

Els ERTEs vigents el dia de la publicació del Reial decret llei seguiran vigents fins al dia 31 de gener de 2021. Això significa que tots els ERTOs a què les empreses s’han acollit a causa de la pandèmia seguiran tenint vigència fins al primer mes del proper any.

Aquesta nova regulació s’aplica tant als ERTOs de força major com a aquells per causes Econòmiques Productives o Organitzatives presos en base al que estableix el Decret llei 8/2020 de 17 de març.

Això vol dir que tots els treballadors a l’ERTO seguiran en la mateixa situació fins al 31 de gener?

No necessàriament. La nova regulació permet a les empreses acollir-se a les bonificacions dels ERTO fins al dia 31 de gener. Tot i això, la decisió de mantenir la plantilla en situació de suspensió temporal d’ocupació correspon exclusivament a l’empresa qui, si així ho considerés oportú, podria optar entre allargar la suspensió o reprendre l’activitat de manera més o menys normal.

Quant cobraré davant aquesta pròrroga?

La nova regulació resol un dels temes que més preocupaven els treballadors i els seus representants: la base reguladora per al cobrament de la prestació.
La Llei General de la Seguretat Social preveu que, després dels primers sis mesos de situació de desocupació, la base reguladora per a la prestació d’atur passi de el 70 per cent a l’50 per cent.

Aquesta regulació, fins al moment, afectava directament a tots i cadascun dels treballadors en ERTO des del mes de març, ja que a partir d’octubre es complien els sis mesos i passaven a cobrar pel que fa a el 50% de la base de cotització. Aquesta situació, que podia deixar a molts treballadors en una situació econòmica crítica ha vingut a alleujar per la nova regulació, ja que disposa que la base de cotització per al cobrament dels ERTEs seguirà sent de l’70% en principi fins a la durada de la pròrroga dels ERTEs, és a dir fins al 31 de desembre.

Així doncs, els treballadors en situació de suspensió de contracte, continuaran percebent la mateixa quantitat que fins al moment.

ERTOS per impediment. Nova modalitat d’expedients de regulació temporal d’ocupació

La nova legislació també inclou una nova modalitat de ERTO. Aquests són els anomenats ERTEs per impediment. Aquests inclouen les empreses que s’hagin pogut veure afectades per noves restriccions o mesures sanitàries imposades per la legislació internacional i nacional.

Aquest concepte pot semblar un tant confús, però, és molt simple. El govern està regulant ERTEs davant de possibles “estats d’alarma” futurs. Aquesta regulació, contempla la possibilitat que, davant un augment dels rebrots, per part de la legislació nacional o internacional es decideixi paralitzar totalment o parcialment l’activitat productiva. Davant d’aquesta situació, s’activarien aquest tipus d’Expedients, que no són automàtics, sinó que s’hauran de regir per la via legal que estableix l’Estatut dels Treballadors en el seu article 47.3.

En aquest vídeo expliquem millor quin és el procediment legal per l’aprovació d’un ERTO:

D’altra banda, també es regulen un nou tipus de ERTEs, per limitació d’activitat. Aquests es podran activar en els mateixos casos que els anteriors, i amb les mateixes limitacions per a les empreses. Això servirà en cas que la legislació no impedeixi de el tot l’activitat econòmica de l’empresa, sinó que simplement s’obligui a reduir-la.

Prohibicions i obligacions per a les empreses acollides a aquest règim d’ERTO

Finalment, la legislació afegeix una sèrie de normes d’obligat compliment per a les empreses que es vulguin acollir a el règim dels ERTES regulats en la legislació, tant els nous com els anteriors. En principi les empreses que s’acullin a aquest règim de ERTO no podran:

  • Exigir la realització d’hores extres als treballadors que no tinguin el contracte suspès
  • Realitzar noves contractacions laborals.
  • Externalitzacions de serveis que anteriorment realitzaven els treballadors.
  • Realitzar acomiadaments durant els sis mesos posteriors a la finalització de l’ERTO (norma que ja existia fins a l’actualitat, però que es prorroga conjuntament amb

Excepcionalment, es podrà contractar amb empreses que requereixin personal amb una formació o capacitació de la qual no es disposa en aquell moment precís.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés