Com demanar cita previa a la Seguretat Social

Com sol·licitar cita prèvia a l’INSS de la Seguretat Social? A causa de la situació excepcional generada amb motiu de la pandèmia de COVID-19, tots els Centres d’Atenció i Informació de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) han tancat la seva atenció a el públic de forma temporal. Durant l’estat d’alarma, els terminis quedaran suspesos, excepte en aquells procediments referits a l’afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social.

Cita-previa-Seguridad-Social

Amb la qual cosa, no és possible sol·licitar cita prèvia per a pensions i altres prestacions a hores d’ara (la pròpia aplicació per a la sol·licitud de cita prèvia presencial es troba tancada provisionalment) i, en el cas d’haver-ho fet amb anterioritat, s’ha procedit a la seva cancel·lació. No obstant això, per al cas que el ciutadà necessiti realitzar un tràmit, sol·licitud o consulta urgent i no ajornable, pot seguir operant per mitjans telemàtics o per via telefònica. Aquests canals estan disponibles tant per al ciutadà que disposés de cita prèvia, com per al que no.

Fins ara, per poder realitzar gestions electrònicament era necessari estar en possessió d’un mètode d’autenticació segura (certificat digital o Cl@ve). No obstant això, a causa de les circumstàncies concurrents, l’Institut Nacional de la Seguretat Social ha habilitat un canal excepcional a través del qual es poden realitzar tràmits urgents sense autenticació prèvia.

Tenia cita prèvia a l’INSS i NO disposo de sistema d’identificació electrònica

De no disposar el ciutadà de certificat digital o Cl@ve, podrà seguir fent tràmits, sol·licituds i comunicacions urgents i inajornables a través d’un canal provisional habilitat per la Seguretat Social:

Per arribar a aquest servei, l’interessat haurà d’accedir a la seu electrònica de la Seguretat Social. Seguirà la ruta de “Ciutadans”, punxant després sobre “Altres Procediments”. Un cop dins, haurà d’entrar en Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social) i passar a l’formulari des de l’opció “Sense certificat”.

Una altra opció més senzilla consisteix a accedir a l’enllaç “Presentació d’altres escrits, sol·licituds i comunicacions (Institut Nacional de la Seguretat Social)” des de la pròpia portada d’inici de la Seu Electrònica de la Seguretat Social, tal com es mostra a la captura següent:

Un cop al formulari, l’interessat haurà de facilitar les dades personals i de contacte que li siguin requerits, exposar la seva sol·licitud o comunicació i annexar la documentació pertinent. Recorda adjuntar còpia del teu DNI o document identificatiu.

La pròpia pàgina remet als formularis de sol·licitud de prestacions i models de certificats necessaris per a tramitar les prestacions pertinents, que podran descarregar-se en Sol·licituds de prestacions.

Atès que aquesta opció no exigeix ​​la identificació electrònica i no revesteix per tant el mateix nivell de seguretat, comportarà que molt probablement se li contacti des de l’Institut Nacional de la Seguretat Social per comprovar la seva identitat i repassar la documentació aportada, per al cas que cal alguna addicional. D’altra banda, no es formalitzarà la sol·licitud en el Registre electrònic de la Seguretat Social ni s’incorporarà signatura d’el ciutadà.

Tenia cita a l’INSS i disposo de sistema d’identificació electrònica

En cas de disposar l’interessat de certificat electrònic o Cl@ve, per seguretat, haurà de fer-los servir per a realitzar les gestions electròniques pertinents. Aquests tràmits es poden fer per mitjà de la seu electrònica de la Seguretat Social o mitjançant el portal La teva Seguretat Social.

De no estar en possessió de certificat digital o ser usuari de Cl@ve, podrà fer ús dels serveis electrònics a través de la representació d’un familiar, persona propera o professional que sí disposi dels mateixos. Sent així, haurà d’annexar a l’formulari model normalitzat de representació signat. Podràs trobar-lo en Declaració Responsable en matèria de prestacions de la Seguretat Social.

Consultes per via telefònica

Per a qualsevol altra consulta o informació urgent, el ciutadà també pot contactar amb l’organisme a través del telèfon d’informació 901 16 65 65. L’horari és de 9:00h a 20: 00h, de dilluns a divendres, excloent-se els festius. Tingues en compte que és un número de telèfon que comença per 901, per la qual cosa té un cost.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés