Artrosi: dret a la incapacitat permanent

L’artrosi és una malaltia crònica degenerativa que afecta les articulacions de el cos generada pel dany creat per lesions microscòpiques en els cartílags de les articulacions. Es caracteritza pel dolor en les articulacions i dificultat de moviment, causant, en alguns casos, la pèrdua d’autonomia, en estadis avançats de la malaltia.
L’artrosi és una malaltia que afecta el dia a dia de les persones i pot afectar greument al seu acompliment en el seu àmbit laboral especialment en aquell tipus d’ocupacions que requereixen d’una implicació física. A l’ésser una malaltia degenerativa tenen diferents graus i, per tant, alguns suposaran la incapacitat permanent, però no tots ells.

Graus de l’artrosi

L’artrosi té diferents graus classificats segons la simptomatologia i el dolor que provoquen en les persones. Aquests graus són els següents:
• Grau 0: Normal. Absència de osteòfits. Aquesta seria la situació normal. A aquest estadi no es presenta símptomes i no es requereix de tractament. No hi ha dolor.
• Grau 1: Menor. Osteòfits dubtosos. Les persones en aquest estat no senten prou feines dolor i el desgast de les articulacions és lleu.
• Grau 2: Lleu. Osteòfits nímicos, amb presència de quists o pinçaments. Dolor lleu quan s’està en repòs durant llargs períodes de temps. Existeix certa degradació de l’cartílag. La detecció en aquesta etapa és força positiva per als pacients, ja que es pot revertir l’avanç de la malaltia amb una sèrie de dietes i exercicis.
• Grau 3: Moderat. Osteòfits moderats i ben definits. Pinçament moderat. Els cartílags estan ja erosionats i les articulacions s’inflamen. Presència de dolor a l’caminar, córrer o ajupir-se. En aquesta etapa s’aborden tractaments contra el dolor
• Grau 4: Sever. Artrosi severa amb grans osteòfits i pinçaments. Inflamació crònica de les articulacions, a l’veure reduït l’espai entre les articulacions. En aquest cas es pot arribar a necessitar cirurgia

En cas de tenir un major interès en els aspectes sanitaris de la malaltia, en aquest article de la Societat Valenciana de Reumatologia s’expliquen amb més detall totes aquestes qüestions.

Incapacitat permanent

En cas que la malaltia provoqui limitacions a l’hora de el desenvolupament habitual de les funcions laborals, es podria sol·licitar una pensió d’incapacitat davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

En aquest vídeo expliquem el temps màxim que un treballador pot estar de baixa en una empresa per incapacitat temporal.

Per poder sol·licitar una pensió, s’haurà de comptar amb el suport de professionals que acreditin la situació real en què ens trobem, per aquest motiu moltes vegades serà necessari comptar amb un peritatge, encara que també se sotmetrà a les persones que sol·licitin la prestació a un examen mèdic.
També s’haurà de tenir en compte quina és la professió habitual i com impacta la malaltia al seu desenvolupament. Així doncs, no serà la mateixa situació si ens dediquem a l’ofici de paleta o de la programació informàtica, ja que la malaltia no condiciona de la mateixa manera a tots dos professionals.

Les incapacitats també funcionen per graus. Així doncs, segons el grau de la malaltia i el treball que realitzem habitualment la pensió a la qual podrem optar serà:
• Incapacitat permanent parcial: quan la invalidesa ocasioni a l’treballador una disminució en el rendiment de la professió habitual no superior a l’trenta-tres per cent. En aquest cas la indemnització suposarà una quantitat única, calculada a partir de la base reguladora.
• Incapacitat permanent total: Quan la invalidesa inhabiliti a el treballador per al desenvolupament del seu ofici habitual. Serà una pensió permanent de el 55% de la base reguladora. En aquest article tens més informació sobre la incapacitat permanent total.
• Incapacitat permanent absoluta: Quan la invalidesa inhabiliti a el treballador per a qualsevol tipus de treball. Suposarà una pensió permanent, també de el 100% de la base reguladora
• Gran invalidesa: Quan el treballador necessiti ajuda per desenvolupar els actes essencials vitals. Es calcularà, a part de la pensió, una suma extra per cobrir les despeses de la dependència.

Si estàs tramitant la teva incapacitat permente, posa’t en contacte amb Fontelles Advocats. T’ajudarem.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés