Acomiadament tàcit: no torno a la feina després de l’ERTO

Acomiadament tàcit: no em deixen reincorporar a la feina un cop finalitzat el ERTO. El coronavirus, amb les seves conseqüències, ha provocat una crisi econòmica que ha portat a moltes empreses a prendre mesures excepcionals com ERTEs, passat uns mesos des de la declaració de l’estat d’alarma, es comencen a entreveure els possibles problemes que hi haurà després de la volta a la normalitat.

Un cop aixecat l’estat d’alarma, les empreses hauran de donar per finalitzats els ERTO (Expedients Temporals de Regulació d’Ocupació), ja que la durada d’aquests està vinculada a l’estat d’alarma.

Despido tácito trabajador rellenando una hoja

Així doncs, quan el govern decreti la finalització de l’estat d’alarma la nostra empresa, el grup d’empreses o la gestoria que hagi preparat el ERTO, ha de comunicar, tant als treballadors com a l’SEPE la finalització de l’ERTO.

Això suposarà que la relació laboral es reprendrà, amb dues conseqüències essencials: el treballador haurà de tornar al seu lloc de treball i la Seguretat Social deixarà de ingressar la prestació per desocupació excepcional de l’estat d’alarma.

Com actuarà l’empresa?

avant d’aquesta situació, l’empresa podrà actuar de tres maneres diferents:

La primera seria la normal: l’empresa ens comunica la finalització de l’ERTE i ens demana que ens reincorporem. En aquest cas, no hi haurà cap tipus de problema legal. El que hem de fer en aquest cas és reincorporar tal com ens ha indicat l’empresa i reprendre la nostra activitat laboral de forma habitual.
En segon lloc, la mercantil ens podria dir que el nostre cas particular és diferent i que, per tant el ERTO es perllonga o que, en el nostre cas particular no ens podem reincorporar encara. Davant aquest supòsit hem de mostrar molta cautela. A falta que es desenvolupi més normativa, els ERTEs estan vinculats a l’estat d’alarma i, per tant, en el moment que aquest s’aixequi, les mesures excepcionals preses per les empreses, també s’haurien d’acabar. Per tant una comunicació de prolongació de l’ERTO o un tractament especial del nostre lloc de treball no es podrà realitzar de forma automàtica o amb una simple comunicació.

En el cas que es tractés d’una pròrroga de l’ERTE, aquest hauria de seguir el procés d’adopció de l’ERTO, ja que la causa hauria canviat i, per tant, seria necessària un nou procediment de ERTO, per a adoptar la mesura, és a dir, s’hauria d’obrir un període de consultes.

D’altra banda, qualsevol particularitat que es pugui al·legar, ha de ser concretada en què es tradueix, ja que no es pot perllongar una intervinguda col·lectiva només per a alguns treballadors. Així doncs, si no concretés res, es podria considerar que l’empresa ens ha acomiadat tàcitament.

La tercera possibilitat és que l’empresa simplement no ens comuniqui res. Seria possible que s’aixequés l’estat d’alarma, es finalitzessin els ERTEs, però l’empresa no es posés en contacte amb nosaltres. Davant d’això, una opció seria tornar a el lloc de treball, amb total normalitat, però el més probable és que es tracti, igualment, d’un acomiadament tàcit.
Així doncs, què és un acomiadament tàcit i quines conseqüències legals té?

Un acomiadament tàcit és una finalització de la relació laboral a instàncies de l’empresa, sense que es comuniqui a treballador. Simplement a l’treballador se li dóna de baixa en la seguretat social, sense que se li comuniqui res o se li informe de manera verbal.

Davant d’aquesta situació, ¿De quines eines disposen els treballadors per defensar els seus drets?

L’important, és que s’ha de destacar que els acomiadaments tàcits o verbals són considerats, directament com improcedents, amb el corresponent dret a percebre una indemnització. A no ser que existeixin causes de nul·litat, en aquest cas s’haurà de reincorporar a l’treballador, abonant els salaris deixats de percebre.

Per arribar a aquest punt, el treballador haurà d’enviar un burofax a l’empresari, sol·licitant que es ratifiqui en la seva decisió d’extingir la relació laboral o que aclareixi quina és la situació de treballador. També seran útils proves com a missatges de text o enregistraments. A partir d’aquest moment, el treballador ha interposar una demanda als següents 20 dies hàbils, començant el còmput d’aquests el dia en què tingui ple coneixement de la voluntat de l’empresari.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés