Advocats d’ofici

Els advocats d’ofici promouen l’assistència legal (penal, civil, laboral, administrativa …). En aquest article coneix els requisits i com sol·licitar un advocat d’ofici. Els serveis d’assessorament jurídic són un servei privat, per norma general.

No obstant això, atès que tota persona té el dret de defensar els seus interessos legítims davant els tribunals, hi ha l’advocat d’ofici.

L’advocat d’ofici és el designat pel Col·legi d’Advocats perquè promogui l’assistència legal, ja sigui en qualsevol ordre jurisdiccional (penal, civil, administratiu i laboral), quan la persona no té prou recursos econòmics o simplement no s’ha designat advocat privat, sent obligatòria l’assistència lletrada.

Abogados de oficio

Requisits per a sol·licitar advocats d’ofici

La llei d’asistència jurídica gratuIta  estableix els requisits per sol·licitar assistència:

  1. Ciutadans amb nacionalitat espanyola
  2. Ciutadans europeus establerts en territori espanyol
  3. Estrangers que es troben a Espanya amb insuficiència de recursos econòmics.
  4. Entitats gestores i serveis de la Seguretat Social (tenen advocat d’ofici directe sense contemplar l’aspecte econòmic)
  5. Persones jurídiques i / o associacions amb utilitat pública o fundacions (certes associacions amb finalitat pública no cal que acreditin aspecte econòmic)
  6. Creu roja (designació d’advocat sense acreditar insuficiència econòmica

Insuficiència econòmica

Pel que fa a la insuficiència o capacitat econòmica requerida de les persones físiques, s’ha d’atendre als diferents paràmetres següents, amb excepció a alguns casos:

  • Dues vegades l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) per a persones que no estan integrades en unitat familiar.
  • Dues vegades i mitja de l’IPREM per a persones integrades en la unitat familiar amb més de 4 membres.
  • Tres vegades l’IPREM per a unitats familiars de quatre o més membres.

Els índexs de l’IPREM per a l’any 2021 són: IPREM diari: 17,93 euros, IPREM mensual: 537,84 euros; IPREM 2021 anual / 12 pagues: 6.454,03 euros.

Cal especificar que determinats col·lectius tenen assignació directa d’advocat d’ofici sense haver d’acreditar la insuficiència econòmica, com ara:

Simple condició de treballador i beneficiaris de la Seguretat Social, tant per a la defensa en judici i per a l’exercici d’accions per a l’efectivitat dels drets laborals en procediments concursals.
víctimes de violència de gènere, víctima de terrorisme i tràfic d’éssers humans en processos que tinguin vinculació, derivin o tinguin com a conseqüència la condició de víctima.
Els que a causa d’un accident reclamin una indemnització per danys personals o morals i acreditin seqüeles permanents que els impedeixin totalment la realització de les tasques de la seva ocupació laboral o professió habitual
persones amb una discapacitat reconeguda.
Entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, inclòs el SEPE o l’IMSERSO.
Funcionaris i el personal estatutari que accionen a jurisdicció social, ja que es preveu el seu dret a la justícia gratuïta en els mateixos termes que treballadors i beneficiaris de la Seguretat Social.

Si té dubtes de com contractar un advocat, pot llegir el nostre article Com contractar un advocat?

Sol·licitar un advocat d’ofici

Per sol·licitar un advocat d’ofici s’ha d’acudir a Col·legi d’Advocats on resideix.

Cada col·legi d’Advocats té el servei de justícia gratuïta, on li orientaran i sol·licitar la documentació necessària per tramitar l’expedient amb la finalitat de l’obtenció de justícia gratuïta.

Col·legis d’Advocats de Barcelona

Sol·licitar Advocat d’Ofici a Barcelona

Hi ha alguns punts d’informació presencial, però el millor és trucar a el telèfon 93 422 15 45 a el servei d’Orientació Jurídica i Mediadora SOJ-SOM Advocat d’Ofici Barcelona. L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
a la Ciutat de la Justícia.

Demana cita ara ☎️:

Fontelles Advocats
93 159 32 32

30 Minuts de TV3 sobre el mobbing a les empreses.

Entrevista a doble pàgina a La Vanguardia sobre el “boreout” laboral

Entrevista a 8TV sobre l’assetjament laboral

Entrevista a ‘Els Matins de TV3’ sobre les víctimes d’assetjament a la feina

Fontelles Advocats es un despacho de abogados laboralistas con sede en Barcelona y con competencias en todas las áreas del derecho.

Fontelles Advocats ofrece sus servicios tanto a empresas como a particulares que precisan de un asesoramiento jurídico, se trate de un caso integral como para un asunto concreto.

Fontelles Advocats

93 159 32 32
Carrer Bruc, 7 Pral 1ª
Via Augusta 14-16, Pral 2ª

Enlaces de interés