ERO després de l’ERTO

ERO després de l’ERTO. Els Expedients de Regulació d’Ocupació Temporals són una mesura excepcional que l’empresa pren per afrontar un període de dificultats econòmiques, permetent suspendre temporalment els contractes dels treballadors.
La paralització econòmica desencadenada per l’emergència sanitària del coronavirus ha portat moltes empreses a prendre aquest tipus de mesures per pal·liar els efectes negatius de l’impacte econòmic de la crisi.
La legislació governamental ha vinculat els expedients de regulació de llocs de treball temporals a la declaració de l’estat d’alarma, per tant, un cop s’aixequi, tots els ERTEs que s’hagin realitzat hauran d’arribar al final.

ere después de un ERTE

Aquesta situació provocarà que les empreses es vegin obligades a finalitzar la suspensió dels contractes laborals, havent de readmetre-les. No obstant això, alguna empresa podria pretendre prorrogar la suspensió de l’ERTO mitjançant una conversió de l’ERTO a ERO, és a dir, que els treballadors en situació de suspensió passessin a ser acomiadats mitjançant un acomiadament col·lectiu. L’empresa està legitimada per a realitzar aquesta operació?

Malgrat les possibles maneres de procedir, la resposta més clara és que no. L’empresa no pot convertir de forma automàtica un ERO en un ERTE i, en cas que procedís així, l’Expedient de Regulació d’Ocupació seria considerat nul per qualsevol tribunal, ja que el procediment de ERTE i el procediment d’ERO, té dues conseqüències radicalment diferents i, per tant, el procediment per a la seva adopció ha de ser, així mateix, diferent.

Així doncs, sense una empresa decideix aplicar un ERO un cop aixecat l’estat d’alarma, haurà de seguir el procediment d’ERO habitual.

Procediment d’ERO

En primer lloc, el que l’empresa està obligada a recontractar a totes les persones que es troben els contractes suspesos, ja que estarà vinculada per la finalització de l’estat d’alarma. Com ja hem exposat en aquest article sobre l’acomiadament tàcit, si no es reincorpora a un treballador un cop finalitzat el ERTO, serà considerat acomiadament tàcit i haurà impugnar davant la jurisdicció social.

Així doncs, un cop aixecat l’estat d’alarma, els treballadors deixaran de cobrar la prestació per desocupació i tornaran a cobrar el seu salari de manera habitual. Un cop reincorporats, si l’empresa tingués la intenció de realitzar un ERO, el procés s’haurà d’iniciar com si el ERTO mai s’hagués produït, ja que l’un no condiciona a l’altre, s’haurà de realitzar una comunicació a la representació dels treballadors i s’haurà d’obrir un període de consultes per intentar arribar a un acord durant el qual l’empresa haurà de negociar amb els representants dels treballadors de bona fe. Finalment es comunicarà la decisió a l’autoritat laboral, tant si hi ha acord, com si la decisió la pren l’empresari de forma unilateral.

Així doncs, l’empresari mai es pot donar suport a la realització d’un ERTO previ, per evitar el tramiti processal que requereix un Expedient de Regulació d’Ocupació. I, com ja s’ha explicat, seria això una causa de nul·litat. Així mateix, l’ERO haurà d’estar degudament justificat i serà sempre revisable pels tribunals, tant la causa que ho justifica, com el període de consultes i la negociació i la decisió es pot recórrer, tant pels sindicats com de forma individual per a cada un dels treballadors afectats.

Particularitats de l’estat d’alarma en els ERO

En la situació actual, generada pel Covid-19, el govern ha aprovat, a més una mesura que pretén vincular a les empreses a no realitzar acomiadaments si s’han acollit a les causes de ERTO per  força mayor.força major. Si aquest fos el cas, l’empresa no podria acomiadar els treballadors ja afectats pel ERTO, ja que si ho fa, haurà d’abonar les quotes a la Seguretat Social que s’hagi estalviat durant la vigència de l’ERTO.

Pide cita ahora ☎️:

Abogado Laboralista

Fontelles Advocats  93 159 32 32

fontelles-Advocats-Medios-Comunicacion

30 Minuts TV3 sobre Mobbing en las empresas

Entrevista a doble página en La Vanguardia sobre el «boreout» laboral

Fontelles-boreout

Entrevista en 8TV sobre acoso laboral.

Entrevista en ‘Els Matins de TV3’ sobre las víctimas de acoso en el trabajo
  • Carrer Bruc 7, Principal 1ª, Barcelona
  • Via Augusta 14-16, Principal 2ª, Barcelona

 

93 159 32 32
info @ fontelles.com

Contacta con nosotros