Causes de l’acomiadament objectiu

“Causes de l’acomiadament objectiu”

En la nostra legislació laboral, hi ha diferents tipus d’acomiadament previstos segons les causes en què motiva l’empresa la decisió extintiva. Avui parlarem de les causes de l’acomiadament objectiu.

Causas despido objetivo

Així mateix, per dur a terme cada un d’ells, es necessita complir amb una sèrie de requisits legals per entendre l’acomiadament com procedent. En concret, són tres acomiadaments dels previstos en la nostra normativa vigent, que són:

 1. Acomiadament disciplinari. És una mesura sancionadora que pot adoptar l’empresari davant conductes culpables derivades del treballador que ha incomplert greument amb els deures i funcions.
 2. Acomiadament per causes objectives. És una mesura que adopta l’empresari per causes alienes al treballador, ja que depenen del funcionament i de la necessitat de l’empresa. Les circumstàncies legals que motiven aquest acomiadament són les causes econòmiques, causes tècniques, causes organitzatives i causes de producció, a més d’aquelles condicions del treballador sobrevingudes que impedeixen la funcionalitat d’un lloc de treball.
 3. Acomiadament col·lectiu. A diferència dels dos anteriors acomiadaments, la figura de l’acomiadament col·lectiu està prevista per quan una empresa per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, vol extingir un nombre plural de contractes que superen els lumbrales legals per considerar-lo un acomiadament individual.

En aquesta ocasió, volem centrar-nos en l’acomiadament per causes objectives, ja que és l’acomiadament més controvertit en les reformes laborals i amb el que menys es familiaritzen els treballadors al basar-se en causes alienes a ells mateixos i que depenen de l’organització i economia de la empresa.

Quines són les causes de l’acomiadament objectiu?

Un acomiadament objectiu es pot fonamentar legalment per l’empresari segons les següents causes:

 • PER LES CIRCUMSTÀNCIES DEL TREBALLADOR.

Encara que en l’acomiadament objectiu no depèn de la conducta personal del treballador com succeeix en el disciplinari, ha motius taxats pels quals l’empresa pot acomiadar un treballador per causes que afecten el desenvolupament del seu treball i, sobretot, a l’organització de l’empresa.

 • INEPTITUT DEL TREBALLADOR

Quan a un treballador li apareix una incapacitat per desenvolupar el seu lloc de treball, l’empresari pot motivar un acomiadament per aquesta causa, sempre que compleixi amb la definició del que s’entén per “ineptitud”. Així, l’Estatut exigeix ​​que aquesta incapacitat impedisca l’exercici de la totalitat de les funcions inherents al seu lloc i que ha de ser coneguda o sobrevinguda amb posterioritat a la seva col·locació a l’empresa.

Així mateix, s’estableix una protecció a aquells treballadors que han patit una mobilitat funcional, és a dir, quan es varien les funcions del treballador no corresponents al seu grup professional. En aquest sentit, no es pot invocar com a causa d’acomiadament objectiu la ineptitud del treballador o per no adaptar-se a les noves funcions que li ha assignat l’empresa.

 • FALTA D’ADAPTACIÓ A LES MODIFICACIONS TÈCNIQUES

Els avenços tecnològics i en els processos tècnics provoquen que alguns treballadors hagin de reciclar els seus coneixements en la matèria a la qual es dediquen per a un millor funcionament. Perquè procedeixi l’acomiadament objectiu per als treballadors que no s’adapten a les noves tècniques, s’exigeix ​​que l’empresa prèviament els hagi facilitat la formació pertinent i un període d’adaptació de dos mesos com a mínim. Si el treballador, tot i els mitjans posats a disposició per l’empresa, no s’adapta a les noves demandes, llavors s’entendrà justificat l’acomiadament objectiu per falta d’adaptació del treballador.

 • FALTES D’ASSISTÈNCIA CONTINUES, ENCARA JUSTIFICADES

Aquest tipus d’acomiadament es pot produir quan el treballador tingui absències a la feina encara justificades més d’un 20% de la jornada dins el període de dos mesos consecutius o el 25% en quatre mesos discontinus, al llarg d’un any.

S’entén que aquest acomiadament, encara que les absències no siguin culpables per part del treballador, afecta l’organització i funcionament de l’empresa, i per això hi ha aquesta previsió legal reconeguda a l’empresari.

2. CAUSES DE L’ACOMIADAMENT OBJECTIU: PER LES CIRCUMSTÀNCIES DE L’EMPRESA.

 • CAUSAS TÈCNIQUES.

La nostra legislació entén que concorren causes tècniques quan hi hagi la implantació de canvis en els mitjans o instruments de producció dins de l’empresa.

 • CAUSES ORGANITZATIVES

Concorren causes organitzatives en una empresa quan es produeixin canvis en els sistemes i mètodes de treball del personal o en la manera d’organitzar la producció.

 • CAUSES PRODUCTIVES

Quan hi hagi canvis en l’empresa per l’evolució de la demanda de productes o serveis que es pretenen col·locar o modificar en la seva posada a disposició dins del mercat.

 • CAUSES ECONÒMIQUES

La causa de l’acomiadament objectiu més comú és l’economia negativa d’una empresa. Segons la normativa, es defineix una situació econòmica negativa d’una empresa quan hi perdudes actuals o previstes, o bé, una disminució persistent en els ingressos o vendes durant tres trimestres consecutius, comparant sempre amb els resultats de l’anterior trimestre.

Quins són els requisits de l’acomiadament per causes objectives?

Un dels requisits primordials que s’ha de respectar en qualsevol tipus d’acomiadament és la notificació mitjançant carta per escrit motivant una de les causes que hem exposat amb detall.

Al costat de la carta, s’ha de posar a disposició del treballador la indemnització legal de 20 dies per any treballat, amb un màxim de 12 mensualitats. En els casos en què l’acomiadament s’hagi produït per causes econòmiques i hi hagi una falta de liquiditat, l’Estatut preveu la possibilitat de fer entrega de la indemnització amb posterioritat a la carta d’acomiadament, sense excedir el compliment de pagament de la data d’efectes de l’acomiadament.

A més, el treballador té dret a un preavís per conèixer l’acomiadament, que serà de 15 dies naturals abans de la data en què es produeixi els efectes de l’acomiadament. Si l’empresa no compleix el requisit de preavís, almenys, està obligat a abonar la quantia equivalent a aquests dies dins de la liquidació, juntament amb el salari proporcional dels dies treballats, així com altres imports deguts per l’empresari.

Per al treballador, és important que comproveu l’efectiu lliurament del certificat d’empresa si no s’ha enviat ja al SEPE, ja que aquest document és necessari per sol·licitar el dret a atur.

Si no es compleix amb aquests requisits o no es justifica de manera suficient les causes exposades, la normativa laboral entén que es pot considerar l’acomiadament com improcedent. Davant d’aquesta improcedència, se li reconeix al treballador el dret d’impugnar-lo en un termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la data en què l’acomiadament té efectes.

Si la teva empresa t’ha acomiadat per les causes que hem enumerat i no coneixes quins són els teus drets o quines accions pots exercitar per impugnar-lo, no dubtis a rebre assessorament el més aviat possible. En FONTELLES ADVOCATS estem a la teva disposició un equip d’advocats laboralistes especialitzats per assessorar i defensar els teus interessos davant un acomiadament de qualsevol tipus.

També pot saber més de les causes de l’acomiadament objectiu en aquest article.

Resumen
Causas del despido objetivo
Nombre del artículo
Causas del despido objetivo
Descripción
¿Cuáles son las causas del despido objetivo? Por las circunstancias del trabajador (faltas de asistencia, ineptitud…) o de la empresa (técnicas, organizativas, productivas, económicas).
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor

Si te ha parecido interesante el artículo, puedes comentarlo en nuestro foro. ¡Nos encanta saber vuestra opinión!

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Uso de cookies

Al continuar navegando por www.fontelles.com estás aceptando nuestro uso de cookies. Encontrarás la información detallada en Ver política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies