estatuto de los trabajadoresArchivo

Relacions laborals de caràcter especial

En el nostre Estatut dels Treballadors, es distingeixen els treballadors de les relacions laborals de caràcter especial, sent aquelles que compleixen amb alguns dels requisits per considerar una relació contractual com laboral (voluntarietat, alienitat, dependència i remunerada) però, per les …

Com es regula l’Estatut dels Treballadors?”

L’Estatut dels Treballadors, com bé expliquem a l’article anterior del Bloc, ““Estatuto de los trabajadores, ¿qué es?”, És la norma bàsica laboral al nostre ordenament jurídic que regula les obligacions, drets i vicissituds que sorgeixen en la relació contractual entre …

“Estatut dels Treballadors, què es?”

En l’àmbit de les relacions laborals, és freqüent que se’ns remeti o es faci referència a articles que conté l’Estatut dels Treballadors en diverses notificacions, documents o en situacions tan habituals com pot ser en una carta d’acomiadament. Davant d’aquesta …