baja voluntariaArchivo

Conseqüències d’una baixa voluntària

La baixa voluntària. L’extinció d’un contracte de treball no és només una facultat reconeguda a l’empresari a través del cessament, sinó que el treballador també pot prendre aquesta decisió extintiva mitjançant dos formes d’abandonar el seu lloc de treball. Per …