baixa voluntàriaArchivo

Baixa voluntària i atur

La prestació per desocupació reconeix el dret dels treballadors a, quan han perdut la feina, poder mantenir una qualitat de vida que els permeti reinserir-se en el mercat laboral. L’atur està pensat per a aquells treballadors que es veuen sense …

Conseqüències d’una baixa voluntària

La baixa voluntària. L’extinció d’un contracte de treball no és només una facultat reconeguda a l’empresari a través del cessament, sinó que el treballador també pot prendre aquesta decisió extintiva mitjançant dos formes d’abandonar el seu lloc de treball. Per …