Calendari laboral Barcelona 2018 (tots els festius)

Calendari Laboral Barcelona 2018.

El calendari laboral de l’any 2018 a Barcelona (i també Catalunya) tindrà 15 festius en lloc dels 14 habituals.

Calendario 2018

En total, aquests quinze dies es desglossen en el calendari laboral de Catalunya en vuit dies festius nacionals, cinc dies festius autonòmics i dos dies festius locals.

Tot i que a Catalunya s’han festius autonòmics, també hi festius locals que cada ajuntament tria anualment. Això fa que el calendari laboral de Catalunya variï segons en quin municipi ens trobem i que canviï la regularització de la jornada de treball i els descansos a cada ciutat.

Aquí pots veure tot el calendari laboral de Barcelona de l’any 2018

Calendario laboral 2018 Barcelona

El Consell Català de Relacions Laborals ha aprobado el calendario de fiestas laborales para el año 2018 con 13 festivos, a los que hay que sumar otros dos en cada municipio. Los ayuntamientos tienen la potestad para elegir dos fiestas locales que se incorporan a las 13 fiestas estatales y autonómicas fijadas. Los dos festivos locales elegidos tienen, igualmente, carácter retribuido y no recuperable.

El Consell Català de Relacions Laborals ha aprovat el calendari de festes laborals per a l’any 2018 amb 13 festius, als quals cal sumar altres dos a cada municipi. Els ajuntaments tenen la potestat per triar dues festes locals que s’incorporen a les 13 festes estatals i autonòmiques fixades. Els dos festius locals elegits tenen, igualment, caràcter retribuït i no recuperable.

Festes en el calendari laboral

Per a aquest any en curs, l’Ajuntament de Barcelona ha decretat com dos festivitats locals elegides el dia 21 de maig, Dilluns de Pasqua Granada, i el 24 de setembre, la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la ciutat de Barcelona.

Com es pot veure el dia 12 de febrer, Santa Eulàlia, no ha estat decretat com a festiu aquest any per a la ciutat de Barcelona. Això respon al fet que, fins ara, les dues festes locals triades pel consistori barceloní eren el dia de la Mercè i la Segona Pasqua que varia de data anualment. Però, fa dos anys, la Generalitat va triar que la Segona Pasqua fos festa autonòmica per a tot Catalunya, havent de triar una altra festa local per a la ciutat de Barcelona.

L’elecció de la ciutat de Barcelona també ha marcat unes directrius per a altres poblacions limítrofes, ja que hi ha localitats barcelonines que també proclamen com a festiu el 21 de maig o i el 24 de setembre.

Als festius elegits per la ciutat de Barcelona, ​​caldrà afegir els propis que escull Catalunya i els que coincideixen a tot Espanya, quedant el següent llistat de festius que formen el calendari laboral corresponent a l’any 2018:

GENER

1 Any Nou

6 Epifania del Senyor (Reis)

MARÇ

30 Divendres Sant

ABRIL

2 Dilluns de Pasqua (Autonòmic)

MAIG

1 Festa del Treball

21 Segona Pasqua (Local ciutat Barcelona)

AGOST

15 Assumpció de la Mare de Déu

SETEMBRE

11 Diada Nacional de Catalunya (Autonòmic)

24 Mare de Déu de la Mercè (Local ciutat Barcelona)

OCTUBRE

12 Festa Nacional de Espanya

NOVEMBRE

1 Tots los Sants

DESEMBRE

6 Dia de la Constitució Espanyola

8 L’Immaculada Concepció

25 Nativitat del Senyor

26 Sant Esteve (Autonòmic)

Així, el calendari laboral de la comunitat autònoma de Catalunya per a aquest 2018 tindrà un total de 15 dies festius per als treballadors, tot i que s’estableix que un d’aquests dies festius tindrà caràcter recuperable per a les empreses. Amb l’acord previ amb els treballadors, hauran de triar entre 6 de gener (Reis), 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), 24 de juny (Sant Joan) i 26 de desembre (Sant Esteve).

Per al que queda d’aquest any en curs, hi ha dos ponts:

  1. Dilluns 24 de setembre
  2. Divendres 12 d’octubre

Els més agosarats podeu estar atents a aquestes dates:
Dimarts 1 de maig, dimarts 11 de setembre, dijous 1 de novembre, dijous 6 de desembre.

També et pots descarregar en format pdf en aquest enllaç l’article

Calendario Laboral Barcelona 2018

Aquí pots consultar el calendari laboral de l’any passat (2017)

Resumen
Calendario laboral Barcelona 2018 (todos los festivos)
Nombre del artículo
Calendario laboral Barcelona 2018 (todos los festivos)
Descripción
Descubre y descárgate el calendario calendario laboral Barcelona 2018 (con todos los festivos).
Autor
Editor
fontelles.com
Logo del editor

Leave a Reply