Calendari Laboral Barcelona 2017

Calendari Laboral Barcelona 2017.

El calendari laboral d’aquest any en curs 2017 té 14 dies festius a tot Espanya, excepte a la comunitat de Catalunya, que compta amb un més. Així succeirà en les províncies de Barcelona, ​​Girona, Lleida i Tarragona, que tindran 15. En total, aquests quinze dies es desglossen en el calendari laboral de Catalunya en vuit dies festius nacionals, cinc dies festius autonòmics i dos dies festius locals.

Tot i que a Catalunya s’han festius autonòmics, ja comentats anteriorment en el nostre article “Calendari laboral 2017 a Catalunya”, també existeixen festius locals que cada ajuntament tria anualment. Això fa que el calendari laboral de Catalunya variï segons en quin municipi ens trobem i que canviï la regularització de la jornada de treball i els descansos a cada ciutat.

Segons Ordre TSF / 137/2016 30 de maig (DOGC 6 juny 2016) publicada pel Departament de Treball, Afers Socials i Família, per la qual s’estableix el calendari laboral de festes oficials a Catalunya per a l’any 2017, els ajuntaments tenen la potestat per triar dues festes locals que s’incorporen a les 13 festes estatals i autonòmiques fixades. Els dos festius locals elegits tenen, igualment, caràcter retribuït i no recuperable.

Per a aquest any en curs, l’Ajuntament de Barcelona ha decretat com dos festivitats locals elegides el dia 5 de juny, Dilluns de Pasqua Granada, i el 25 de setembre, la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la ciutat de Barcelona. Tot i que aquesta última festivitat de la Mercè es celebra el 24 de setembre, ha estat decisió de l’Ajuntament traslladar el festiu al següent dilluns, ja que el 24 de setembre cau en diumenge aquest any.

Com es pot veure el dia 12 de febrer, Santa Eulàlia, no ha estat decretat com a festiu aquest any per a la ciutat de Barcelona. Això respon al fet que, fins ara, les dues festes locals triades pel consistori barceloní eren el dia de la Mercè i la Segona Pasqua que varia de data anualment. Però, l’any 2016, la Generalitat va triar que la Segona Pasqua fos festa autonòmica per a tot Catalunya, havent de triar una altra festa local per a la ciutat de Barcelona.
L’elecció de la ciutat de Barcelona també ha marcat unes directrius per a altres poblacions limítrofes, ja que hi ha localitats barcelonines que també proclamen com a festiu el 5 de juny i el 25 de setembre.
Aquests són els dies festius elegits per altres ciutats catalanes de la província de Barcelona: l’Hospitalet de Llobregat: 5 de juny i 25 de setembre; Badalona: 11 de maig i 5 de juny; Terrassa: 13 d’abril i 3 de juliol; Sabadell: 15 de maig i 4 de setembre i Manresa: 21 de febrer i 28 d’agost.
En comparació amb altres províncies catalanes, s’han triat altres festius diferents de la província de Barcelona, ​​sent a Girona: 5 de juny (Segona Pasqua) i 25 de juliol (Sant Jaume), a Lleida: 11 de maig (Sant Anastasi) i 29 mes de setembre (Sant Miquel), ia Tarragona: 19 d’agost (Sant Magí) i 23 de setembre (Santa Tecla).
Als festius elegits per la ciutat de Barcelona, ​​caldrà afegir els propis que escull Catalunya i els que coincideixen a tot Espanya, quedant el següent llistat de festius que formen el calendari laboral corresponent a l’any 2017:

GENER
6 Epifania del Senyor (Reis)

ABRIL
14 Divendres Sant
17 Dilluns de Pasqua (Autonòmic)

MAIG
1 Festa del Treball

JUNY
5 Segona Pasqua (Local ciutat Barcelona)
24 Sant Joan (Autonòmic)

AGOST
15 Assumpció de la Mare de Déu
SETEMBRE
11 Diada Nacional de Catalunya (Autonòmic)
25 Mare de Déu de la Mercè (Local ciutat Barcelona)

OCTUBRE
12 Festa Nacional d’Espanya

NOVEMBRE
1 Tots Sants

DESEMBRE
6 Dia de la Constitució Espanyola
8 L’Immaculada Concepció
25 Nativitat del Senyor
26 Sant Esteve (Autonòmic)

Així, el calendari laboral de la comunitat autònoma de Catalunya per a aquest 2017 tindrà un total de 15 dies festius per als treballadors, tot i que s’estableix que un d’aquests dies festius tindrà caràcter recuperable per a les empreses. Amb l’acord previ amb els treballadors, hauran de triar entre 6 de gener (Reis), 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida), 24 de juny (Sant Joan) i 26 de desembre (Sant Esteve).

Per al que queda d’aquest any en curs, hi ha tres ponts: les festivitats relatives a la Diada de Catalunya i la Mercè cauen en dilluns i la festa de la Immaculada Concepció cau en divendres.

Leave a Reply