Tipus d’acomiadaments: acomiadament disciplinari, acomiadament objectiu i acomiadament col·lectiu

Després d’un acomiadament, la mateixa carta d’acomiadament ha d’especificar les causes per les quals l’empresa ha pres aquesta decisió. En aquesta entrada de bloc expliquem breument els tipus d’acomiadament que existeixen en el nostre ordenament jurídic laboral.

despido España

Acomiadament disciplinari

Aquest acomiadament s’aplica quan el treballador ha fet un incompliment greu a l’empresa, per tant, la seva causa està relacionada amb la conducta del treballador. L’Estatut dels Treballadors estableix una llista legal d’incompliments del contracte:

 • Les faltes repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina.
 • La indisciplina o desobediència en el treball.
 • Les ofenses verbals o físiques a l’empresari oa les persones que treballen a l’empresa o als familiars que convisquin amb ells.
 • La transgressió de la bona fe contractual, així com l’abús de confiança en l’exercici de la feina.
 • La disminució continuada i voluntària en el rendiment de treball normal o pactat.
 • L’embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteixen negativament en el treball.
 • L’assetjament per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i l’assetjament sexual o per raó de sexe a l’empresari oa les persones que treballen a l’empresa.

Aquest acomiadament ha de ser comunicat per escrit expressant amb claredat i detall els fets i causes que justifiquen l’acomiadament, així com la data en què l’acomiadament té efectes.

Acomiadament objetiu

Aquest acomiadament no és causat pels incompliments del treballador, sinó que l’Estatut dels Treballadors estableix diferents causes que permeten a l’empresa posar fi al contracte de treball, que són les següents:

 • Causes econòmiques, tècniques, organitzatives de la producció
 • Ineptitud del treballador
 • Falta d’adaptació del treballador en cas d’alguna modificació tècnica o tecnològica en el treball
 • Falta d’assistència al treball, sigui justificada o no (excepte per l’exercici d’alguns drets especialment protegides). L’Estatut dels Treballadors estableix els percentatges d’absència i els períodes de temps determinat en què aquestes computen.
 • Insuficiència consignació pressupostària pública per a programes i plans d’entitats sense ànim de lucre.

Aquest acomiadament es troba caracteritzat perquè ha de preavisar per escrit i amb 15 dies d’antelació, així com en la comunicació del preavís s’ha de donar al treballador una indemnització de 20 dies de salari per any de servei treballat sense que pugui excedir 12 mensualitats.

Acomidament col·lectiu (ERE)

En el cas que ens trobem en un acomiadament col·lectiu, que, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, l’empresa necessiti acomiadar un gran nombre de treballadors, l’empresa ha de realitzar un procediment d’acomiadament més garantista: l’acomiadament col·lectiu. En aquest procediment cal que els treballadors intervinguin en la negociació de l’acomiadament. L’Estatut dels Treballadors estableix un barem objectiu de nombre de treballadors perquè es segueixi el procediment de l’acomiadament objectiu. La seva aplicació és obligatòria si es supera aquestes quantitats de treballadors, ja que si l’empresari tractés de fer múltiples acomiadaments individuals, haurien de ser declarats nuls. S’ha d’aplicar l’acomiadament col·lectiu d’acord amb l’Estatut dels Treballadors:

Nombre de treballadors afectats per l’acomiadament col·lectiu en un període de 90 diesNombre de treballadors a l’empresa
10 treballadorsA empreses de menys de 100 treballadors
10% de treballadorsEntre 100 i 300 treballadors
30 treballadorsEn les empreses que ocupen més de 300 treballadors
Taula de barems que estableix l’Estatut dels Treballadors per a l’aplicació del procediment d’acomiadament col·lectiu

Possibilitat d’impugnació dels acomiadaments

Els acomiadaments poden ser impugnats dins dels 20 dies hàbils (és a dir, sense tenir en compte els dissabtes, diumenges i festius) després de la notificació de la carta d’acomiadament. El jutjat estudiarà el cas i segons que correspongui, pot declarar l’acomiadament:

 • Nul: per ser un acomiadament discriminatori, haver afectat algun dret fonamental o en violació de drets de conciliació de la vida familiar i personal (en situació d’embaràs, permís de lactància, entre d’altres). La seva conseqüència és la immediata readmissió i el pagament dels salaris que s’haguessin deixat de percebre entre l’acomiadament i la readmissió.
 • Improcedent: es declara improcedent l’acomiadament quan l’empresa no prova la causa o aquesta no té prou entitat com per justificar l’acomiadament, o bé quan la carta té defectes formals (no consta la data d’efectes de l’acomiadament, així com no s’expressen els motius i fets de l’acomiadament amb detall). Les conseqüències de l’acomiadament improcedent poden ser dues, ja que està en mans de l’empresa escollir o bé la readmissió del treballador i el pagament dels salaris deixats de percebre o bé, el pagament d’una indemnització consistent en trenta-tres dies de salari per any de servei.
 • Procedent: en cas que el jutge apreciï que hi ha causa justa d’acomiadament i no hi ha defectes formals en la carta. En aquest cas, no hi ha dret a indemnització ni a salaris deixats de percebre.

tipos despido

 • L’atur si t’han acomiadat

En cas d’acomiadament disciplinari, objectiu i ERO, el treballador, en trobar-se en situació legal de desocupació pot sol·licitar les prestacions per desocupació que li puguin correspondre en funció de les cotitzacions que tingui acumulades.

Si t’han acomiadat, pots demanar al SEPE la cita prèvia  per tramitar l’atur.

Pots també calcular la teva indemnització per acomiadament en aquest enllaç.

Resumen
Tipus d'acomiadaments: acomiadament disciplinari, acomiadament objectiu i acomiadament col·lectiu
Nombre del artículo
Tipus d'acomiadaments: acomiadament disciplinari, acomiadament objectiu i acomiadament col·lectiu
Descripción
Coneix els tres tipus d'acomiadament: acomiadament disciplinari, acomiadament objectiu i acomiadament col·lectiu o ERO. Què fer després d'un acomiadament? Com impugnar un acomiadament? Com demanar l'atur?
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor

Si te ha parecido interesante el artículo, puedes comentarlo en nuestro foro. ¡Nos encanta saber vuestra opinión!

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Uso de cookies

Al continuar navegando por www.fontelles.com estás aceptando nuestro uso de cookies. Encontrarás la información detallada en Ver política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies