Acomiadat per causes objectives, coneix tots els motius

Acomiadament per causes objectives, tots els motius. Es tracta d’un tipus d’acomiadament que permet a l’empresari posar fi al contracte sense que hi hagi incompliments greus ni culpables per part del treballador. Si bé, aquest acomiadament s’ha de donar per alguns dels motius prevists en l’Estatut dels Treballadors que exposem en aquesta entrada de bloc.

Despido por causas objetivas

Quines situacions permeten l’acomiadament per causes objectives?

  1. Causes econòmiques, tècniques, organitzatives de la producció

Hi ha alguna causa econòmica quan l’empresa té pèrdues actuals o previstes, quan disminueix persistentment el nivell d’ingressos o vendes, i en tot cas, quan el nivell d’ingressos ordinaris o vendes de cada trimestre és inferior al registrat en el mateix trimestre de l’any anterior .

Hi concorren causes tècniques quan, es canviïn els mitjans de producció (per exemple, es deixa de fer la feina manualment perquè ho facin unes màquines).

Hi concorren causes organitzatives quan canvia la manera d’organitzar la producció o sistemes o mètodes de treball (es deixa de necessitar alguna fase del procés de producció).

I finalment, concorren causes productives quan es produeixin canvis en la demanda dels productes o serveis (deixa d’estar de moda allò que produeix principalment l’empresa).

2. Acomiadament per causes objectives: Ineptitud del treballador

Per ineptitud hem d’entendre la manca de facultats professionals o laborals del treballador, pot ser per falta de preparació, actualització de la formació o coneixements, per pèrdua de destresa o rapidesa, entre d’altres. Perquè es pugui al·legar com a causa d’acomiadament la ineptitud ha de tenir entitat, així com ha de ser sobrevinguda, perquè si l’empresa ja tenia constància de tal ineptitud abans de contractar a la persona, no es podria al·legar de manera sorprenent.

Falta d’adaptació del treballador

Concorre en el cas que hi hagi una rellevant modificació tècnica en el lloc de treball, per exemple, un canvi d’ordinador. Això pot semblar alarmant, per la qual cosa la Llei, exigeix ​​a l’empresa que abans d’acomiadar el treballador, li ofereixi un curs de “reconversió o perfeccionament professional”. El temps dedicat a aquest curs es considera temps de treball efectiu que ha de ser abonat. A més d’aquest curs, l’empresari no pot acomiadar el treballador abans que hagin transcorregut dos mesos des que es va introduir la modificació tècnica o bé des que va finalitzar la formació dirigida a l’adaptació.

Falta d’assistència a la feina

Aquesta causa opera quan el treballador té un nivell de faltes d’assistència, fixades en l’Estatut dels Treballadors, intermitents, que, encara que siguin justificades, podria finalitzar el contracte. Aquests nivells de faltes són:

  • El 20% de la jornada en 2 mesos consecutius, sempre que el total de faltes d’assistència en els 12 mesos anteriors arribi al 5% de les jornades hàbils
  • El 25% de les jornades hàbils en 4 mesos discontinus, dins un període de 12 mesos.

Per aquesta causa d’acomiadament no es tenen en compte les absències de vaga legal, temps destinat a activitats de representació legal dels treballadors, degudes a accident de treball, per maternitat, paternitat, lactància i risc durant l’embaràs, per llicències retribuïdes sotmeses a previ avís, d’absències per vacances, per malaltia o accident no laboral i tingui una durada de més de 20 dies consecutius i les que obeeixin a un tractament de càncer o malaltia greu així com les motivades per situació física o psicològica derivada de violència de gènere .

Insuficiència consignació pressupostària
Les entitats sense ànim de lucre poden acomiadar objectivament als treballadors contractats per temps indefinit i per a l’execució de plans i programes finançats per les administracions públiques, quan desaparegui o hagi insuficiència de fons públics per finançar els plans i programes.

Requisits formals de l’acomiadament

En primer lloc, la comunicació ha de ser per escrit i ha d’expressar la causa que el motiva.

D’altra banda, juntament amb la carta, s’ha de posar a disposició del treballador la indemnització corresponent. Aquesta exigència pot no tenir-se en compte quan s’acomiada per causes econòmiques, per impossibilitat de pagar. La indemnització consisteix en 20 dies de salari per any de servei treballat sense que pugui excedir 12 mensualitats.

Així com finalment ha d’haver un termini de preavís, és a dir, que des que es lliura la comunicació fins que s’extingeix el contracte, han d’haver 15 dies de diferència. L’empresa pot substituir aquest preavís abonant el salari dels 15 dies de preavís.

Procediment d’impugnació d’un acomiadament per causes objectives

L’acomiadament per causes objectives es pot impugnar com si es tractés d’un acomiadament disciplinari. Això vol dir que es tenen 20 dies hàbils, és a dir, descomptant els dissabtes, diumenges i festius. Es pot iniciar l’inici del termini des de la comunicació que s’ha explicat amb anterioritat, o des de la data efectiva de l’acomiadament.

La signatura de la comunicació no vol dir que s’estigui d’acord amb el contingut, sinó que únicament vol dir que s’ha rebut la comunicació.

La majoria dels acomiadaments objectius són impugnats perquè, o bé no s’han complert els requisits formals de l’acomiadament, o bé no s’ha acreditat l’existència de la causa que defensava l’empresa.

Acomiadament objectiu
Si tens qualsevol dubte sobre el teu rescissió de contracte, no dubtis a posar-te en mans de professionals. FONTELLES ADVOCATS és un bufet d’advocats especialitzats en el dret laboral que us atendrà per defensar els vostres interessos.

Les nostres dades de contacte són a través de formulari de la part dreta de la pàgina, el nostre correu electrònic info@fontelles.com o el nostre telèfon 93.159 32 32.

Resumen
Acomiadament per causes objectives, coneix tots els motius
Nombre del artículo
Acomiadament per causes objectives, coneix tots els motius
Descripción
Quines situacions permeten l'acomiadament per causes objectives? Hi ha 5 motius que detallem en aquest article, com a falta d'adaptació o llegar tarda.
Autor
Editor
Fontelles Advocats
Logo del editor

Si te ha parecido interesante el artículo, puedes comentarlo en nuestro foro. ¡Nos encanta saber vuestra opinión!

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Uso de cookies

Al continuar navegando por www.fontelles.com estás aceptando nuestro uso de cookies. Encontrarás la información detallada en Ver política de cookies. ACEPTAR

Aviso de cookies