Assessorament integral a les víctimes d’accidents de trànsit, defensant en tot moment els seus interessos mitjançant actuacions tals com:

– Primera gestió davant de la seva pròpia companyia asseguradora i davant de la companyia contrària.
– Actuacions judicials davant del responsable i de la seva asseguradora per les lesions i els danys soferts.

La nostra experiència ens ha demostrat que la gestió des del principi en mans de professionals estalvia despesses i dil·lacions indegudes als afectats.

EMPLENI AQUEST FORMULARI I ENS POSAREM EN CONTACTE AMB VOSTÈ:

  Nom (requerit)

  Telèfon (requerit)

  E-mail (requerit)

  Missatge


  D'acord amb la la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), les dades personals recollides en el present formulari seran objecte de tractament per part de FONTELLES ADVOCATS amb el tal d'oferir als l'usuari una experiència personalitzada, segura, òptima i eficaç. La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment, el desenvolupament de mesures precontractuals o contractuals, el compliment d'obligacions legals i/ l'interès legítim de FONTELLES ADVOCATS. Es podran exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, portabilitat o limitació mitjançant correu electrònic a l'adreça info@fontelles.com. En tot cas, els interessats tenen el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades corresponent. Les dades personals proporcionades es conservaran pel període legal o contractualment previst, o mentre es mantingui el consentiment de la persona interessada. No es farà cessió de les dades recollides, excepte pel compliment d'obligacions. Preguem comuniqui de forma immediata a info@fontelles.com qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb la finalitat que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment.  ACCEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

  Asesoramiento integral a las víctimas de accidentes de tráfico, defendiendo en todo momento sus intereses mediante actuaciones tales como:

  – Primera gestión ante su propia compañía aseguradora y ante la compañía contraria.

  – Actuaciones judiciales frente al responsable y su aseguradora por las lesiones y daños sufridos.

  Nuestra experiencia nos ha demostrado que la gestión desde el inicio en manos de profesionales ahorra costes y dilaciones indebidas a los afectados.

  RELLENE ESTE FORMULARIO Y NOS PONDREMOS EN CONTACTO CON USTED:

   Nombre*

   Correo electrónico*

   Teléfono*

   Mensaje*

   De acuerdo con la la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), los datos personales recogidos en el presente formulario serán objeto de tratamiento por parte de FONTELLES ADVOCATS con el fin de ofrecer al usuario una experiencia personalizada, segura, óptima y eficaz. La base legal para el tratamiento de sus datos es su consentimiento, el desarrollo de medidas precontractuales o contractuales, el cumplimiento de obligaciones legales y/o el interés legítimo de FONTELLES ADVOCATS. Se podrán ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, oposición, portabilidad o limitación mediante correo electrónico a la dirección info@fontelles.com. En todo caso, los interesados tienen el derecho de presentar una reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos correspondiente. Los datos personales proporcionados se conservarán por el periodo legal o contractualmente previsto, o mientras se mantenga el consentimiento del interesado. No se hará cesión de los datos recogidos, excepto por el cumplimiento de obligaciones. Rogamos comunique de forma inmediata a info@fontelles.com cualquier cambio o modificación que se produzca en relación a los datos que nos ha proporcionado, con el fin de que estos respondan con veracidad a su situación personal en todo momento.   ACEPTO LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD